Welke informatie is zichtbaar voor patiënten van huisartsenpraktijken die deelnemen aan OPEN?

De Patiëntenfederatie Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben gekozen voor online inzage in de belangrijkste informatie voor de actuele zorg.  

Oude gegevens zijn vaak niet meer relevant. Daarnaast kunnen huisartsen alleen na invoering van online inzage rekening houden met het feit dat patiënten meelezen. Voor de verslaglegging in het verleden kan dat met terugwerkende kracht niet worden verwacht. 

De volgende informatie uit het medisch dossier wordt online getoond: 

  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde);

  • Afgesloten episodes (alleen met attentiewaarde); 

  • Actuele medicatie; 

  • Medicatie-overgevoeligheid; 

  • Resultaten diagnostische bepalingen (van de laatste veertien maanden); 

  • E- en P-regels van het consult, vastgelegd na invoering van online inzage; 

  • Behandeling; 

  • Profylaxe en voorzorg; 

  • Correspondentie (vanaf 1 juli 2020).* 

* Deze functie mag door de HIS-leveranciers tot uiterlijk 31-12-2020 worden opgeleverd.