Welke informatie kunnen patiënten met een PGO opsturen m.b.v. de informatiestandaard Vragenlijsten?

Met behulp van de informatiestandaard Vragenlijsten kunnen patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ingevulde vragenlijsten zoals de CCQ en de 4DKL naar hun huisarts sturen.

Invoeren van deze informatiestandaard is optioneel voor de HIS-leveranciers. Wanneer een HIS-leverancier deze standaard implementeert in het kader van OPEN dan zijn vermoedelijk minimaal de volgende vragenlijsten beschikbaar zijn: *

  • Astma vragenlijst ACT Asthma Control Test
  • Astma vragenlijst ACQ6 (Asthma Control Questionniare 6 vragen)
  • COPD vragenlijst CCQ
  • Psychische klachten: Vier-Dimensionele KlachtenLijst (4DKL)
  • mate van dyspneu (MRC-schaal)

Waarschijnlijk is dit de start van een zich uitbreidende lijst van vragenlijsten.

Met behulp van de standaard kan de zorgverlener een vragenlijst voor een patiënt online klaarzetten, bijvoorbeeld voorafgaand aan een consult of jaarcontrole. Patiënten kunnen deze vragenlijsten dan in hun PGO ophalen, invullen en de antwoorden naar de huisartspraktijk sturen. De zorgverlener kan vervolgens kiezen of hij deze antwoorden opneemt in het medisch dossier. Doordat de vragenlijsten al buiten het consult zijn ingevuld, hoeft dit niet meer tijdens het consult te gebeuren.

* Het is nog onbekend wanneer de optionele informatiestandaard Vragenlijsten wordt opgeleverd. Door middel van een kleinschalige start in enkele testpraktijken wordt gecontroleerd of de techniek in de praktijk goed werkt. Wanneer dit inderdaad het geval is, komt de nieuwe standaard ter beschikking voor alle andere gebruikers van dat HIS. 

Benieuwd naar de andere MedMij-informatiestandaarden?