Wie neemt het initiatief tot het vormen van een regionale coalitie?

De regionale huisartsenorganisaties nemen het initiatief tot het vormen van een regionale coalitie. Indien u nog niets heeft gehoord van de huisartsenorganisaties in uw regio, adviseren wij u contact met hen op te nemen.