Wie neemt het initiatief tot het vormen van een regionale coalitie?

De regionale huisartsenorganisaties hebben het initiatief tot het vormen van een regionale coalitie genomen. Aanmelden voor een regionale coalitie is niet meer mogelijk, aangezien programma OPEN al geruime tijd loopt.