Wie nam het initiatief tot het vormen van een regionale coalitie?

De regionale huisartsenorganisaties namen het initiatief tot het vormen van een regionale coalitie. Indien u alsnog deel wil nemen aan OPEN, adviseren wij contact op te nemen met de huisartsenorganisaties in uw regio.