Samenwerken aan de nieuwe fase in online inzage

Samenwerken aan de nieuwe fase in
online inzage

Hoe ziet deelname aan het OPEN-programma eruit?

Vormen regionale coalitie

Aanmelden bij OPEN

Subsidieaanvraag

Uitvoeren activiteiten

Afronden programma

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 3 - Subsidieaanvraag

Praktijkcheck

OPEN ondersteunt regionale coalities bij subsidie

Aan het einde van stap 2 hebben de projectleiders samen met OPEN en de deelnemende huisartsen besloten welke (scholings)modules in de regio uitgerold gaan worden. Voor bijna alle regionale coalities geldt dat zij module 1 en 2 volgen.

Met de keuze voor de modules en het bewijs van aanmelding kon de  subsidieaanvraag ingediend worden. Lees meer op de website van DUS-I.

Het ministerie van VWS verstrekt een subsidie via de Beleidsregel Subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN.

Hoe regelt u online inzage voor patiënten in uw regio?