Hoe ziet deelname aan het OPEN-programma eruit?

Vormen regionale coalitie

Aanmelden bij OPEN

Subsidieaanvraag

Uitvoeren activiteiten

Afronden programma

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 3 - Vraag de subsidie aan

Advies: vraag voor 1 januari 2020 subsidie aan

Aan het einde van stap 2 heeft u samen met OPEN en de deelnemende huisartsen besloten welke (scholings)modules u gaat uitrollen binnen uw regio. Voor bijna alle regionale coalities geldt dat zij module 1 en 2 volgen. U kunt alleen van module 2 afwijken als u kunt aantonen dat er nu al meer dan 20% van de gehele patiëntenpopulatie gebruik maakt van online inzage.

De beste optie is om ten minste te kiezen voor de combinatie van module 1 en module 2. Op deze manier bereikt u het optimale resultaat omdat zowel de huisartsenpraktijk als de patiënt betrokken is. 

Met de keuze voor de modules en het bewijs van aanmelding kunt u de subsidieaanvraag indienen. Lees meer op de website van DUS-I.

Van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020 kan de penvoerder van de regionale coalitie de subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS. Hiervoor heeft u ook de gegevens van stap 1 en 2 nodig. Let op: module 1 moet voor 1 juli 2020 afgerond zijn. Het advies van OPEN is om vóór 1 januari 2020 de subsidie aan te vragen, zodat u zeker genoeg tijd hebt om de deadline te halen.

Naast de documenten die u al heeft ingevuld, moet u ook een verklaring de-minimissteun toevoegen aan de subsidieaanvraag.

Als laatste onderdeel van de subsidieaanvraag vult u een DAEB Overeenkomst in.

Het ministerie van VWS verstrekt een subsidie via de Beleidsregel Subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN.

Hoe regelt u online inzage voor patiënten in uw regio?