Samenwerken aan de nieuwe fase in online inzage

Samenwerken aan de nieuwe fase in
online inzage

Hoe ziet deelname aan het OPEN-programma eruit?

Vormen regionale coalitie

Aanmelden bij OPEN

Subsidieaanvraag

Uitvoeren activiteiten

Afronden programma

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Huisarts patiënt consult

Samenwerken aan online inzage

OPEN werkt samen met regionale coalities om huisartsen te helpen bij de online inzage van medische gegevens voor hun patiënten. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties: zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsen-coöperatie of LHV-huisartsenkring.  

In Nederland zijn 97% van de huisartspraktijken aangesloten bij een van de regionale coalities. Zij hebben online inzage via een portaal mogelijk gemaakt en zijn nu hard op weg gezondheidsgegevens beschikbaar te maken via een PGO.  

Het OPEN-team heeft regionale coalities ondersteund bij het aanvragen van de subsidie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ontwikkelscholingsmogelijkheden voor zorgverleners, levert informatiemateriaal voor patiënten en ondersteunt projectleiders van regionale coalities en zorgverleners intensief via het OPEN Kennisplatform Viadesk

In onderstaand stappenplan vindt u hoe de regionale coalities tot stand zijn gekomen.

Stap 1 - Vorm een regionale coalitie

Huisarts HIS patientdossier

Regierol in de regio

Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties: zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsen-coöperatie of LHV-kring. De regionale coalitie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het OPEN-programma in de eigen regio.   

Wij vinden het belangrijk dat huisartsenorganisaties een regierol hebben in deze regionale coalitieswaaronder de rol van penvoerder bij het aanvragen en beheren van de subsidie van het ministerie van VWS. Een regionale coalitie heeft een schaalgrootte van minimaal 100.000 patiënten. 

Bent u benieuwd hoe een regionale coalitie gevormd kon worden? En welke inclusiecriteria hieraan verbonden waren? 

Wilt u een naslagwerk voor uw deelname aan OPEN? Lees ons handboek over de stappen die u als regionale coalitie moet zetten.  

Hoe regelt u online inzage voor patiënten in uw regio?