Veelgestelde vragen ICT -leveranciers

De functionaliteiten die nodig zijn om te voldoen aan module 4 (het uitwisselen van zelfmeetgegevens), zijn bij een aantal leveranciers al beschikbaar. De rest volgt in het eerste kwartaal van 2022.
ICT-leveranciers krijgen via Stichting LEGIO een tegemoetkoming in de financiering voor het aanpassen van het HIS.
Een HIS-leverancier mag geen extra kosten in rekening brengen voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de extra functionaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van OPEN.
Stichting LEGIO heeft overeenkomsten gesloten met HIS-leveranciers. Bekijk in deze faq met welke HIS'en en portalen u aan OPEN voldoet.
Voor de online inzage van huisarts aan patiënt is een budget van 75 miljoen euro van het ministerie van VWS beschikbaar. Bekijk hier de verdeling.
OPEN is een programma van LHV, NHG en InEen en heeft geen relatie met het Landelijk Schakelpunt van VZVZ.