Moet de manier van registreren binnen de huisartsenpraktijk worden aangepast?

Het is niet verplicht om de manier van registreren aan te passen. Het kan voordelen bieden om de P-regel zo op te schrijven dat uw patiënten het beter begrijpen. 

Het belangrijkste doel van het medisch dossier is het ondersteunen van goede zorg. Daarvoor is het nodig dat de huisarts kort en bondig registreert. Zo is in één oogopslag voor de eigen huisarts en andere zorgverleners duidelijk wat er bij de betreffende patiënt speelt.  

Een patiënt kan de huisarts altijd om inzage in zijn medische gegevens verzoeken. Per 1 juli 2020 is het voor een patiënt ook makkelijker zijn gegevens online in te zien. De huisarts mag daarbij registreren zoals hij altijd heeft gedaan of kiezen voor eenvoudigere formuleringen. Door de P-regel voor de patiënt begrijpelijk op te schrijven, vermindert u het aantal telefonische vragen en verhoogt u wellicht de therapietrouw. Het is in elk geval van belang dat alles wat in de P-regel staat ook daadwerkelijk met de patiënt is besproken. 

Voor huisartsenpraktijken die prijs stellen op ondersteuning, heeft OPEN samen met Pharos enkele hulpmiddelen ontwikkeld.