Onderzoekt OPEN de effectiviteit en doelmatigheid van online inzage?

Tijdens de looptijd van het OPEN-programma onderzoeken we de kosten en de (maatschappelijke) opbrengsten van het online delen van medische gegevens tussen huisarts en patiënt. Hiervoor maken we gebruik van de Social Return On Investment (SROI) methode. Kijk voor de resultaten onder het kopje Wetenschap op deze website