Waarom is het invullen van de nulmeting en kwartaalrapportages onderdeel van de deelname aan OPEN?

Het invullen van de nulmeting en kwartaalrapportages is noodzakelijk voor de subsidieaanvraag en het bepalen van de uitgangssituatie en de voortgang van uw regionale coalitie.

Als u zich heeft aangemeld bij OPEN, ontvangt u een link naar de nulmeting om de uitgangssituatie in kaart te brengen. Een regionale coalitie die met de uitvoering van het OPEN-programma is begonnen, rapporteert elk kwartaal over de voortgang. Dat zijn de kwartaalrapportages.

Er zijn drie redenen waarom OPEN u vraagt om deze rapportages in te vullen.

  1. De nulmeting heeft u nodig voor de subsidieaanvraag bij de Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie van VWS. Met een voltooide nulmeting heeft u daarvoor een belangrijke stap gezet. In ons stappenplan vindt u welke gegevens nog meer nodig zijn. Bij de eindverantwoording over de subsidie moet een regionale coalitie kunnen aantonen dat de kwartaalrapportages aan OPEN zijn aangeleverd.
  2. De ingevulde gegevens in de nulmeting en kwartaalrapportages heeft OPEN nodig om de uitgangssituatie en de voortgang van de deelnemende regionale coalities te kunnen volgen en te signaleren waar het goed gaat en waar extra ondersteuning nodig is.
  3. OPEN anonimiseert voortgangsgegevens van de regionale coalities voor het vullen van de OPEN-monitor. Op de website publiceert OPEN per regio het percentage deelnemende praktijken en het gemiddelde gebruikerspercentage van patiënten. Aanvullende geanonimiseerde data kunnen worden gebruikt voor de maatschappelijke kosten-batenanalyse en het wetenschappelijke onderzoek dat tijdens de looptijd van het OPEN-programma wordt uitgevoerd. Zie hiervoor ook onze FAQ Wat gebeurt er met de gegevens uit de nulmeting en kwartaalrapportages?

Waarom een vraag in de nulmeting of de kwartaalrapportage staat is steeds terug te voeren tot één van deze drie redenen. Het primaire doel van OPEN is het helpen van huisartsen bij online inzage voor patiënten. Deze activiteit gaat in verschillende regio’s vaak gepaard met andere activiteiten of programma’s op het gebied van digitale zorg, zoals eConsult, eAfspraak en eHerhaalrecept. De voortgang daarin, hoewel strikt genomen géén onderdeel van OPEN, brengen we daarom tijdens het OPEN-programma wel in kaart.