Wat is mijn vertrekpunt in het implementatietraject met betrekking tot de wet, de OPEN-criteria en de regionale (ICT-)visie?

Het programma OPEN is een Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt Professional (VIPP) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma is bedoeld om huisartsen in Nederland de keuzemogelijkheid te geven om mee te doen aan het landelijke OPEN-programma en online inzagemogelijkheid te bieden aan hun patiënten. Om op die manier invulling te geven aan het wettelijke (elektronische) inzagerecht dat patienten per 1-7-2020 hebben in hun H-EPD (zie de handreiking coalitievorming voor meer informatie). Iedere regionale coalitie kan daarbij zelf kiezen met welke ambitie wordt deelgenomen en voor welke modules uit het OPEN- programma wordt gekozen. Het programma is daarmee gericht op het faciliteren en ondersteunen van professionals in de huisartsenzorg, patiënten en ICT-leveranciers. OPEN staat in het teken van het organiseren van veilige, online gegevensuitwisseling. Daarvoor stelt het ministerie van VWS subsidie ter beschikking via de Beleidsregel VIPP OPEN.