Wetenschappelijk onderzoek naar online inzage

Wetenschap

Online inzage is een nieuwe ontwikkeling, waardoor er nog weinig wetenschappelijk onderbouwde kennis over beschikbaar is. OPEN stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar online inzage en creëert daarmee wetenschappelijke kennis over de impact van online inzage op de huisartsenzorg. Daarnaast doen we onderzoek naar de  kosten en baten. Ook houdt OPEN relevante artikelen nauwlettend in de gaten en deelt deze op onderstaande pagina.  

Online inzage: hoe ervaren patiënten en zorgverleners dit?

Wat zijn de effecten van online inzage op patiënten, huisartsen, praktijkmedewerkers en de organisatie van huisartsenpraktijken? Om dit te meten, doen IQ healthcare (Radboudumc), Universiteit Maastricht en Nivel in opdracht van OPEN onderzoek. In deze deze infographic leest u de bevindingen van de onderzoekers in (inter)nationale publicaties en wat er komende periode verder wordt onderzocht.

Bekijk infographic OPEN Literatuuronderzoek (maart 2021)

 

Eerste inzichten in de ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage

Onderzoeksbureau Nivel heeft in opdracht van OPEN huisartsenpraktijken gevraagd naar de eerste ervaringen van huisartspraktijken met online inzage in het medisch dossier door patiënten. De vragen over online inzage zijn onderdeel van een arbeidsmarktenquête die het Nivel jaarlijks uitzet en die in samenwerking met het Radboudumc, Universiteit Maastricht, InEen, LHV en het NHG is opgesteld. De enquête is een online vragenlijst, die medio december 2020 via een uitnodigingsmail verstuurd is naar ruim 4.000 huisartsenpraktijken, met daarin twaalf vragen over online inzage.

De eerste ervaringen met het bieden van online inzage in patiëntendossiers lijken voorzichtig positief. Een aantal interessante bevindingen:

  • 78% van de ondervraagde praktijken is in 2020 begonnen met het aanbieden van online inzage in het medisch dossier door patiënten.
  • Meer dan de helft van de praktijken die reageerden op de vragen over online inzage (ongeveer 550 praktijken) geeft aan nog geen mening te hebben of neutraal te zijn. Dat aandeel was groter bij de praktijken die later met online inzage gestart zijn. Van de praktijken die al voor 2020 begonnen zijn met digitale inzage in het medisch dossier voor patiënten, is circa driekwart positief.
  • 25% van de praktijken die vóór 2020 zijn begonnen met online inzage, melden een afname van het aantal telefonische consulten.
  • 44% van de praktijken geeft aan dat het aantal econsulten en het aantal administratieve handelingen en zijn toegenomen.

Lees hier het hele Nivel-onderzoek.