Wetenschappelijk onderzoek naar online inzage

Wetenschap

Online inzage was een nieuwe ontwikkeling, waardoor er nog weinig wetenschappelijk onderbouwde kennis over beschikbaar was. OPEN stimuleerde wetenschappelijk onderzoek naar online inzage en creëerde daarmee wetenschappelijke kennis over de impact van online inzage op de huisartsenzorg. Daarnaast deden we onderzoek naar de kosten en baten.

Online inzage verandert de relatie tussen patiënten en huisartsen (en heeft tijd nodig)

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van OPEN, omdat we vinden dat een omvangrijk landelijk programma moet leiden tot meer (wetenschappelijke) kennis over een relatief nieuw fenomeen als online inzage. Drie onderzoeksinstituten deden onderzoek naar de effecten op de huisartsenzorg van online inzage in het dossier. In deze vierde en laatste infographic maken we de wetenschappelijke eindbalans op.

Bekijk de gehele OPEN infographic met daarin de bevindingen via deze link.

Online inzage: plannen, wensen en ervaringen uit de praktijk

OPEN ondersteunt onderzoek naar het gebruik van online inzage door patiënten in de huisartsenzorg. In 2021 hebben we de resultaten van literatuuronderzoek gepubliceerd en een samenvatting van interviews met patiënten en praktijkmedewerkers over online inzage. In deze aflevering tonen we de resultaten van de volgende fase van het onderzoek. Sluiten de plannen van huisartsen en de wensen van patiënten op elkaar aan en wat leren we van de eerste praktijkervaringen met online inzage?

Bekijk de gehele OPEN infographic met daarin de bevindingen via deze link.

Infographic wetenschappelijk onderzoek online inzage april 2022

Online inzage: wat werkt voor wie?

In de infographic die we aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 hebben gepubliceerd (het tweede kopje op deze pagina), zijn de resultaten gepresenteerd van literatuuronderzoek naar de vraag: “Wat zijn de effecten van online inzage op patiënten, huisartsen, praktijkmedewerkers en de organisatie van huisartsenpraktijken?”

In de onderstaande infographic die aan het eind van het derde kwartaal 2021 gepubliceerd is, leest u een samenvatting van gesprekken met patiënten en praktijkmedewerkers over online inzage. Om positieve effecten van online inzage te kunnen ervaren, moeten patiënten er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Wat is er nodig voor optimaal gebruik van online inzage? Tot welke veranderingen kan dit leiden in de huisartsenpraktijk? Om hier inzicht in te krijgen zijn door de onderzoekers van Universiteit Maastricht en IQ healthcare (Radboudumc) interviews en groepsgesprekken gevoerd met patiënten en zorgverleners.

Bekijk de gehele OPEN infographic met daarin de bevindingen via deze link.

Online inzage: hoe ervaren patiënten en zorgverleners dit?

Wat zijn de effecten van online inzage op patiënten, huisartsen, praktijkmedewerkers en de organisatie van huisartsenpraktijken? Om dit te meten, doen IQ healthcare (Radboudumc), Universiteit Maastricht en Nivel in opdracht van OPEN onderzoek. In deze deze infographic leest u de bevindingen van de onderzoekers in (inter)nationale publicaties en wat er komende periode verder wordt onderzocht.

Bekijk infographic OPEN Literatuuronderzoek (maart 2021)

 

Eerste inzichten in de ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage

Onderzoeksbureau Nivel heeft in opdracht van OPEN huisartsenpraktijken gevraagd naar de eerste ervaringen van huisartspraktijken met online inzage in het medisch dossier door patiënten. De vragen over online inzage zijn onderdeel van een arbeidsmarktenquête die het Nivel jaarlijks uitzet en die in samenwerking met het Radboudumc, Universiteit Maastricht, InEen, LHV en het NHG is opgesteld. De enquête is een online vragenlijst, die medio december 2020 via een uitnodigingsmail verstuurd is naar ruim 4.000 huisartsenpraktijken, met daarin twaalf vragen over online inzage.

De eerste ervaringen met het bieden van online inzage in patiëntendossiers lijken voorzichtig positief. Een aantal interessante bevindingen:

  • 78% van de ondervraagde praktijken is in 2020 begonnen met het aanbieden van online inzage in het medisch dossier door patiënten.
  • Meer dan de helft van de praktijken die reageerden op de vragen over online inzage (ongeveer 550 praktijken) geeft aan nog geen mening te hebben of neutraal te zijn. Dat aandeel was groter bij de praktijken die later met online inzage gestart zijn. Van de praktijken die al voor 2020 begonnen zijn met digitale inzage in het medisch dossier voor patiënten, is circa driekwart positief.
  • 25% van de praktijken die vóór 2020 zijn begonnen met online inzage, melden een afname van het aantal telefonische consulten.
  • 44% van de praktijken geeft aan dat het aantal econsulten en het aantal administratieve handelingen en zijn toegenomen.

Lees hier het hele Nivel-onderzoek.