Wetenschappelijke eindbalans van OPEN-onderzoek: Online inzage verandert relatie patiënten en huisartsen (en heeft tijd nodig)

Om de wetenschappelijke kennis over online inzage in het huisartsdossier te vergroten is er de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de effecten ervan op de huisartsenzorg. In de afrondende fase van het OPEN-programma is de wetenschappelijke eindbalans opgemaakt. De belangrijkste bevindingen zijn nu te zien in een infographic.

Drie onderzoeksinstituten zijn de afgelopen jaren ieder met een eigen focus en methode aan de slag gegaan met het wetenschappelijk onderzoek: CAPHRI (Universiteit Maastricht), Nivel en IQ healthcare (Radboudumc). De onderzoeken hebben een aantal mooie inzichten opgeleverd.

Zo leidt online inzage volgens huisartsen tot dossiers die begrijpelijker, actueler en vollediger zijn. Volgens de zorgverleners in het onderzoek draagt online inzage ook bij aan onder andere betere verslaglegging en een betere arts-patiënt relatie. De eindbalans laat ook zien dat er meer tijd nodig is om de volledige effecten van online inzage in kaart te brengen. Zo zorgt het op dit moment nog niet voor lagere werkdruk, mogelijk omdat de invoer van een andere werkwijze tijd kost.

De volledige infographic met alle bevindingen is te bekijken via deze link. De overige publicaties in het kader van onderzoek zijn terug te lezen op de pagina Wetenschap.

Recommended Posts