Antwoorden op vragen over 1 juli 2021, de PGO-deadline van OPEN

We krijgen momenteel vragen over een mogelijk uitstel van de deadline van het VIPP OPEN-programma. Per 1 juli 2021 moet het uitwisselen van medische gegevens uit de huisartsendossiers met gebruikers van een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) met een MedMij-label mogelijk zijn bij 95% van de Nederlandse huisartsen. We horen dat er zorgen zijn over dat de invoering van de PGO-koppeling in de huisartspraktijk nu op de lange baan wordt geschoven. Dat is absoluut niet het geval, de eerste praktijkervaringen met PGO’s bij de huisarts vinden op dit moment al plaats. Wel verwachten we dat de deadline van 1 juli niet volledig wordt gehaald. Graag beantwoorden we hieronder de belangrijkste vragen. 

Waarom verwacht OPEN dat de deadline van 1 juli 2021 niet volledig gehaald wordt? 
De VIPP OPEN-subsidieregeling stelt als eis dat op 1 juli 2021 minimaal 95% van de huisartspraktijken is ingeschreven op de MedMij-Zorgaanbiederlijst (ZAL). Deze administratieve handeling maakt dat een huisarts vindbaar is voor patiënten met een PGO. Hiervoor moet de praktijk onder andere een verwerkersovereenkomst afsluiten met één van de vijf DVZA-leveranciers (DienstVerlener ZorgAanbieder) die de koppeling van het huisartseninformatiesysteem (HIS) met het MedMij-netwerk verzorgt. De doorlooptijd tussen ontvangst van de overeenkomst door de huisarts en de registratie op de ZAL is gemiddeld zes weken. Het aanbieden van deze verwerkersovereenkomsten is later op gang gekomen dan voorzien. De eerste DVZA-leverancier is hiermee halverwege april begonnen, de laatste leverancier verstuurt de overeenkomsten in de tweede week van juni. Deze vertraging is onder andere veroorzaakt door de COVID19-pandemie en door de aansluitingseisen van de nieuwe Toegangsverleningsservice (TVS) en de daaraan gekoppelde DigiD-audit.  

Wij verwachten nog steeds dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse huisartspraktijken op 1 juli 2021 staat ingeschreven op de ZAL. Alle inspanningen van de 57 regionale coalities binnen OPEN zijn erop gericht om dit percentage zo hoog mogelijk te laten zijn. De kans dat de teller op 1 juli in alle regio’s op 95% staat wordt echter steeds kleiner. Dat betekent dat OPEN en de regionale coalities dan, ondanks de grote inzet die geleverd is, formeel niet aan deze subsidievoorwaarde hebben voldaan, waardoor de subsidie lager moet worden vastgesteld. Dat is geen wenselijke situatie, omdat daarmee het voor ieder gewenste doel niet wordt bereikt: dat patiënten via hun PGO hun gegevens kunnen inzien. OPEN verwacht nog één à twee maanden extra tijd nodig te hebben. De beslissing over het toekennen van deze extra tijd wordt genomen door het Ministerie van VWS. 

Wat betekent dit voor het gebruik van PGO’s in de huisartspraktijk? 
De PGO-ervaringstesten zijn al begonnen, gaan op 1 juli gewoon door en zullen door een eventuele beperkte verruiming van de deadline naar verwachting géén vertraging oplopen. In de maand mei zijn MedMij en OPEN begonnen met een zogenaamde ‘all2all-test’. In deze test worden alle beschikbare HIS-DVZA-PGO-combinaties beproefd. Alle leveranciers zijn hiervoor uitgenodigd. Op dit moment doen hier twaalf PGO-leveranciers aan mee. Iedere HIS-DVZA-PGO-combinatie die met succes uit deze test komt, stroomt door naar de volgende fase: ervaring opdoen in huisartspraktijken in één of meer regionale coalities die meedoen met OPEN. Hiermee wordt het gebruik van PGO’s in de huisartsenpraktijk geïntroduceerd en bevorderen we positieve eerste gebruikerservaringen van patiënten en huisartsen. 

Recommended Posts