Regionale coalitie OPEN Rijnmond in De Eerstelijns

In heel het land zijn regionale coalities van huisartsenorganisaties actief om online inzage mogelijk te maken. Een van deze regionale coalities is OPEN Rijnmond. In De Eerstelijns van deze maand vertellen projectleider Tanja Swinkels, lid van de stuurgroep OPEN Rijnmond Stijn Strous en huisarts en ICT-deskundige Maarten Timmers over hun ervaringen, de voordelen en uitdagingen met betrekking tot online inzage. 

“We hebben in oktober 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij VWS namens meer dan 160 huisartsenpraktijken, met samen ruim een half miljoen patiënten”, vertelt Tanja Swinkels, met Wanda Krouwel projectleider van OPEN Rijnmond. IZER-directeur Stijn Strous, lid van de stuurgroep van OPEN Rijnmond, ziet het draagvlak voor de veranderingen groeien. “Het grote aantal praktijken dat zich heeft aangemeld voor onze subsidieaanvraag is daarvan een indicatie. Het besef is er dat huisartsenzorg niet kan achterblijven in een wereld waarin steeds meer digitaal geregeld wordt. De veranderingen passen bovendien bij het streven naar persoonsgerichte zorg, waarin de patiënt regie moet kunnen hebben over het eigen  zorgproces.”

Uitleg in wachtkamer

Tegelijkertijd leven er zorgen in Rotterdam-Rijnmond. Huisartsen zijn bang dat veel wordt gebeld door patiënten die de informatie in hun medisch dossier niet begrijpen. Ze vrezen ook dat patiënten medische gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld de sociale dienst. Praktisch gezien betekent online inzage in eerste instantie gewoon ook extra werk. De werkwijze binnen de huisartsenpraktijk moet veranderen. Het kost ook tijd en inspanningen om de nieuwe mogelijkheden bij patiënten onder de aandacht te brengen.

OPEN Rijnmond neemt deze en andere zorgen mee in haar vervolgacties. “Tegelijkertijd blijkt uit de ervaringen van een voorlopersgroep van negen praktijken, die in de zomer zijn begonnen met online inzage, dat het meevalt met de extra vragen”, zegt Swinkels. “Opvallend is ook dat oudere patiënten vaak digitaal vaardiger zijn dan gedacht en enthousiast zijn over de nieuwe mogelijkheden.”

Maarten Timmers, huisarts in Rotterdam en ICT-deskundige, kan het als deelnemer aan de voorlopersgroep beamen: “Heel nuttig blijkt de inzet van een geneeskundestudent in de wachtkamer. Zeker in praktijken met veel laagopgeleide patiënten. Die wijst patiënten op het portaal, helpt hen waar nodig met inloggen en geeft toelichting op de mogelijkheden. De student brengt ook in kaart waar patiënten tegenaanlopen. Zo is inloggen met DigiD nog een bottleneck.” Swinkels vult aan: “Deze ervaringen spelen we door naar ict-leveranciers en het landelijk programmabureau van OPEN.”

Benieuwd naar het hele verhaal? Download het artikel

Recommended Posts