Samenwerken aan de nieuwe fase in online inzage

Samenwerken aan de nieuwe fase in
online inzage

Hoe ziet deelname aan het OPEN-programma eruit?

Vormen regionale coalitie

Aanmelden bij OPEN

Subsidieaanvraag

Uitvoeren activiteiten

Afronden programma

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 4 - uitvoeren activiteiten

Aan de slag met OPEN

Vanaf de start van deelname aan OPEN, zijn alle regionale coalities gestart met uitvoeren van module 1. En vanaf dat moment vullen projectleiders eens per kwartaal de OPEN-monitor in en brengen jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag uit aan het ministerie van VWS over de voortgang van de activiteiten en resultaten van de regionale coalitie. Elke projectleider heeft een meldplicht voor eventuele wijzigingen in het implementatieplan en moet deze wijzigingen direct aan het ministerie van VWS kenbaar maken. 

Voor de uitrol van het OPEN-programma kunt u gebruikmaken van de middelen die OPEN heeft gemaakt. In de toolkit vindt u een infographic en uitleganimatie. Projectleiders die de subsidie hebben aangevraagd ontvangen van OPEN een link naar de e-learning

Om de huisartsenpraktijken te ondersteunen in de voorlichting richting patiënten ontwikkelt OPEN diverse materialen, zoals diverse infographics en een video voor het wachtkamerscherm. U vindt een overzicht van de beschikbare materialen in de toolkit. 

Hoe regelt u online inzage voor patiënten in uw regio?