Hoe ziet deelname aan het OPEN-programma eruit?

Vormen regionale coalitie

Aanmelden bij OPEN

Subsidieaanvraag

Uitvoeren activiteiten

Afronden programma

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 4 - uitvoeren activiteiten

Aan de slag met OPEN

In afwachting van de subsidiegoedkeuring kunt u als regionale coalitie een projectleider aanstellen en bereidt u de uitvoering van de gekozen (scholings)modules voor. 

Na het goedkeuren van de subsidie start u op de door u gewenste datum met het uitvoeren van module 1. Vanaf dat moment vult u eens per kwartaal de OPEN-monitor in. U ontvangt de monitor van OPEN. Daarnaast brengt u jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag uit aan het ministerie van VWS over de voortgang van de activiteiten en resultaten van uw regionale coalitie. Houd er rekening mee dat u een meldplicht heeft voor eventuele wijzigingen in uw implementatieplan. U moet deze wijzigingen direct aan het ministerie van VWS kenbaar maken. 

Heeft u nog geen projectleider voor het uitvoeren van het OPEN-programma in uw regio? Werf deze op korte termijn voor een succesvol project.

Voor de uitrol van het OPEN-programma kunt u gebruikmaken van de middelen die OPEN heeft gemaakt. In de toolkit vindt u een infographic en uitleganimatie. Projectleiders die de subsidie hebben aangevraagd ontvangen van OPEN een link naar de e-learning

Om de huisartsenpraktijken te ondersteunen in de voorlichting richting patiënten ontwikkelt OPEN diverse materialen, zoals diverse infographics en een video voor het wachtkamerscherm. U vindt een overzicht van de beschikbare materialen in de toolkit. 

Hoe regelt u online inzage voor patiënten in uw regio?