Hoe ziet deelname aan het OPEN-programma eruit?

Vormen regionale coalitie

Aanmelden bij OPEN

Subsidieaanvraag

Uitvoeren activiteiten

Afronden programma

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 4 - uitvoeren activiteiten

Aan de slag met OPEN

In afwachting van de subsidiegoedkeuring kunt u als regionale coalitie een projectleider aanstellen en bereidt u de uitvoering van de gekozen (scholings)modules voor. Voor de subsidieverantwoording moet u kunnen aantonen dat de aangesloten huisartsenpraktijken voor 1 juli 2020 module 1 hebben gevolgd.

Na het goedkeuren van de subsidie start u op de door u gewenste datum met het uitvoeren van module 1. Vanaf dat moment vult u eens per kwartaal de OPEN-monitor in. U ontvangt de monitor van OPEN. Daarnaast brengt u jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag uit aan het ministerie van VWS over de voortgang van de activiteiten en resultaten van uw regionale coalitie. Houd er rekening mee dat u een meldplicht heeft voor eventuele wijzigingen in uw implementatieplan. U moet deze wijzigingen direct aan het ministerie van VWS kenbaar maken. 

Heeft u nog geen projectleider voor het uitvoeren van het OPEN-programma in uw regio? Werf deze op korte termijn voor een succesvol project.

Voor de uitrol van het OPEN-programma kunt u gebruikmaken van de middelen die OPEN heeft gemaakt. In de toolkit vindt u een infographic en uitleganimatie. De scholing is vanaf begin 2020 beschikbaar. De projectleiders ontvangen op dat moment een bericht. 

Om de huisartsenpraktijken te ondersteunen in de voorlichting richting patiënten ontwikkelt OPEN binnen enkele weken een infographic en wachtkamerscherm. Als projectleider ontvangt u een bericht wanneer de middelen beschikbaar zijn.  

Hoe regelt u online inzage voor patiënten in uw regio?