Online inzage en lage digitale vaardigheden: succesvolle projecten uit de regio

OPEN ondersteunt huisartsen bij het mogelijk maken van online inzage van medische gegevens. Belangrijk is dat iedereen die dit wil, toegang kan krijgen tot zijn eigen medische gegevens. Ook de 18% van de Nederlandse bevolking met lage digitale vaardigheden. Maar hoe kunnen regionale coalities en huisartsenpraktijken deze groep bereiken? Om hierbij te helpen, biedt het OPEN-programma de mogelijkheid en financiële middelen om gebruik te maken van de expertise van Pharos. 

Leer van de voorbeelden uit de regio Vlaardingen, Amsterdam en Zoetermeer.

DigiTAALpunt Vlaardingen

In Vlaardingen kunnen patiënten contact opnemen met het digiTAALpunt, een bijzondere samenwerking tussen de Bibliotheek Vlaardingen en het gezondheidscentrum Emmahof. Bij digiTAALpunt kijken de vrijwilligers samen met de patiënt waar de grootste behoefte ligt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om digitale vaardigheden, maar ook het leren van de taal.

Klik op onderstaande items voor meer informatie over dit bijzondere project.

DigiTAALpunt is ontstaan naar een voorbeeld van gezondheidscentrum Damzicht. Een zogeheten gezondheidsvoorlichter heeft daar veel contact met patiënten om hun te helpen bij het regelen van afspraken in het ziekenhuis of een doorverwijzing naar een digitaal loket voor het leren omgaan met portalen.

Het opzetten van digiTAALpunt bleek een uitdaging omdat in Vlaardingen niet wordt gewerkt met gezondheidsvoorlichters. Ook het gesprek aangaan met patiënten over digitale vaardigheden bleek in de praktijk lastig. Deels omdat patiënten niet weten dat ze dit bespreekbaar kunnen maken bij de huisarts en deels omdat huisartsen dit gesprek niet altijd aangaan.

De intensieve samenwerking tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum is een belangrijke reden voor het succes. In de praktijk blijkt dat in de bibliotheek mensen zelf vragen om ondersteuning en dat vanuit het gezondheidscentrum zorgverleners patiënten actief doorverwijzen. Projectleider Taal & Gezondheid Vlaardingen Cilem Böyükünlü vertelt: “Dat is ook de succesfactor van zo’n digiTAALpunt; er is een bevlogen zorgverlener nodig die ook andere zorgverleners enthousiasmeert. Als de zorgverleners zich niet bewust zijn van laaggeletterdheid en beperkte digitale- en gezondheidsvaardigheden, dan kan het ook niet herkend en gesignaleerd worden”, aldus Böyükünlü. Het netwerk van zorgverleners en professionals om het digiTAALpunt is dus essentieel.

Stadsdorpen Amsterdam

In Amsterdam zijn zo’n dertig buurtbewegingen waar vrijwilligers zorgen voor meer sociale cohesie in de buurt. Deze zogeheten Stadsdorpen zijn ideaal om bewoners digitaal vaardiger te maken en in de toekomst buurtbewoners te helpen met het kiezen en leren gebruiken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De Stadsdorpen hebben hiervoor een vruchtbare samenwerking opgezet met Huisartsenorganisatie ROHA, SIGRA en het OLVG.

Klik op onderstaande items voor meer informatie over dit bijzondere project.

In de Stadsdorpen krijgen buurtbewoners training om het patiëntenportaal van de huisarts te leren gebruiken en kunnen ze zelf naar hartenlust oefenen in het demoportaal, zodat ze niet het gevoel hebben dat ze iets verkeerd kunnen doen bij hun eigen huisarts.

Het enthousiasmeren van de ouderen was de grootste uitdaging, maar kwam door corona wel in een stroomversnelling. Zeker als het in het portaal mogelijk was om een vraag te stellen aan de huisarts via een eConsult.

In de Stadsdorpen is een panel samengesteld met ouderen die belangstelling hebben voor digitalisering van de zorg en hun mening over nieuwe producten zoals PGO’s geven. Interessant om te zien is dat deze groep eerst erg sceptisch was over de voordelen van online inzage, maar nu actief met hun huisarts schakelt over bijvoorbeeld het toevoegen van allergieën die niet in het dossier staan. Een van de trekkers van Stadsdorp de Wetering+, Gerrit de Jager, vindt het vooral een succesfactor dat bewoners toegang krijgen tot zelfzorg. “Zo hoeft het personeel niet te worden ingezet en kunnen mensen langer thuis blijven wonen.”

Recommended Posts