TetraHIS maakt als eerste online inzage mogelijk

TetraHIS heeft de primeur en is de eerste HIS-leverancier die online inzage via het portaal mogelijk heeft gemaakt. Sinds de release van 12-05-2020 kunnen huisartsen die gebruikmaken van TetraHis hun patiënten online inzage bieden in het H-EPD. De huisartsen moeten dit nog wel zelf open zetten, daarom verschilt het per praktijk of patiënten nu al gelijk online inzage krijgen.

Het onderdeel correspondentie is op dit moment nog niet opgenomen. De verwachting is dat dat spoedig volgt. Stichting LEGIO hanteert als deadline hiervoor 31-12-2020. Stichting LEGIO laat het HIS en portaal nog toetsen door middel van een audit om te controleren of de online inzage conform de OPEN ICT-basiseisen is.

Recommended Posts