Wat is OPEN?

Het programma OPEN ondersteunt huisartsen en, waar mogelijk, andere zorgverleners uit de eerstelijns ketenzorg bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten.

Continue reading

Voor wie is OPEN?

OPEN heeft de ambitie dat alle Nederlandse huisartsen medio 2020 hun patiënten online inzage kunnen bieden in hun medische gegevens.

Continue reading