E-learning OPEN in januari van start

Huisartsenpraktijken die deelnemen aan OPEN kunnen vanaf  januari 2020 starten met de eerste scholingsmodule. In deze module is uitgebreid aandacht voor de definitie van online inzage en het nut voor huisarts, praktijkmedewerker en patiënt. Het volgen van de scholing is verplicht voor alle deelnemende huisartsenpraktijken.  

Regionale coalities vragen subsidie aan bij het ministerie van VWS om de online inzage in hun regio per 1 juli 2020 mogelijk te maken. Hierbij moeten ze voldoen aan de activiteiten die het ministerie in modules heeft uitgewerkt. Het volgen van scholing is onderdeel van de modules.   

Geaccrediteerde scholing 

OPEN neemt contact op met de projectleiders van de regionale coalitie op het moment dat de e-learning beschikbaar is. De regionale coalities zijn ervoor verantwoordelijk dat de deelnemende huisartsenpraktijken de e-learning ook daadwerkelijk volgen. Per aangesloten praktijk moet minimaal één huisarts, en indien van toepassing één praktijkondersteuner, één praktijkmanager en één praktijkassistent deelnemen. Na het volgen van scholingsmodule 1 ontvangen deelnemers één accreditatiepunt. 

Inhoud scholingsmodule 

Module 1 gaat in op de basis van online inzage. Wat houdt online inzage precies in en wat is het nut voor huisarts, praktijkmedewerkers én patiënt? Ook de wettelijke en maatschappelijke achtergronden van online inzage worden verder toegelicht.  

In het tweede deel van de module leren deelnemers over de praktische toepassing van online inzage. Wat verandert er in het HIS? En welke veranderingen zijn zichtbaar in de praktijk? Huisartsen en praktijkmedewerkers die al geëxperimenteerd hebben met online inzage, voorzien de module van ervaringsverhalen, tips en valkuilen.  

In module 2, die later volgt, ligt de focus op het stimuleren van gebruik bij patiënten. 

Recommended Posts