Uitstel onderdeel Wet persoonsgegevens zorg geen effect op uitvoering OPEN

Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens, waaronder het H-EPD. Onlangs heeft Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laten weten dat een deel van de wet wordt uitgesteld. Het gaat hierbij om het deel dat gespecificeerde toestemming voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners regelt. Zorgverleners blijven, ook na dit uitstel, wettelijk verplicht om per 1 juli 2020 patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

OPEN merkt dat het uitstellen van een ander deel van de wet tot vragen heeft geleid bij huisartsen en regionale coalities. Daarom hechten wij er waarde aan om te benadrukken dat het uitstel enkel gaat over het deel van de wet waarin de patiënt toestemming moet geven voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgverleners. De voorgestelde gespecificeerde toestemming vroeg in eerste instantie om 160 vinkjes van de patiënt en blijkt nu na aanpassing nog niet werkbaar voor patiënt en zorgverlener. Concreet betekent dit dat enkel artikel 15a, lid 2 is uitgesteld. Het uitstellen van dit specifieke artikel heeft geen effect op de uitvoering van het OPEN-programma.

Meer informatie?

Recommended Posts