Huisartsen, regionale coalities en OPEN werken samen aan nieuwe fase in online inzage

OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten. Dit betekent dat iedere patiënt die dat wil, online zijn/haar medische gegevens kan bekijken. Bijvoorbeeld het advies van de huisarts, uitslag van bloedonderzoek en de medicijnen die hij of zij gebruikt. Online inzage via een portaal op de website of app van de huisartsenpraktijk gaat al goed. Nu werken we hard om die inzage ook te realiseren via een door de patiënt gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De huisartsenpraktijken zijn inmiddels bijna allemaal vindbaar via een PGO en het duurt niet lang meer voordat bij al die huisartsen ook daadwerkelijk gegevens kunnen worden verzameld.  

Al 1,3 miljoen Nederlanders bekeken sinds 1 juli 2020 online hun medische gegevens bij de huisarts. Steeds meer patiënten weten hun weg te vinden binnen het online portaal van hun eigen huisarts, waardoor het zorgaanbod beter en efficiënter wordt. Een patiënt kan bijvoorbeeld een afspraak met de arts beter voorbereiden en na afloop een gespreksverslag teruglezen. Nieuw is dat veel huisartsen vanaf september 2021 beschikken over een PGO-aansluiting op hun huisartsinformatiesysteem (HIS). Een PGO-aansluiting zorgt ervoor dat patiënten hun huisarts binnen een PGO kunnen vinden en de eigen gezondheidsgegevens kunnen toevoegen aan hun PGO. In de PGO kunnen patiënten ook de medische gegevens van andere zorgverleners die een PGO-aansluiting hebben inzien, beheren en delen.    

Waar staan we?  
Er is weer een mooie stap gezet. Dit jaar waren de huisartsen al druk met COVID en daarnaast werkten zij mee om de PGO-aansluiting te realiseren. Alle partijen in de huisartsensector werkten samen om de hiervoor benodigde techniek en administratie op orde te krijgen. Eén van de stappen daarbij is een aansluiting op de MedMij-Zorgaanbiederslijst (ZAL). Het aantal aansluitingen op deze lijst steeg de afgelopen weken fors. De huisartsenzorg loopt hierin voorop. Op dit moment heeft 89% van de huisartsenpraktijken die betrokken zijn bij het OPEN-programma deze aansluiting gerealiseerd. Dit is een voorlopig percentage, omdat de aanmeldingen nog steeds binnenkomen. De verwachting is dat de beoogde 95% aansluitingen op de ZAL binnenkort behaald wordt. Ondanks dat inmiddels bijna alle huisartsen zijn aangesloten, blijkt dat het daadwerkelijk ophalen van gegevens met een PGO nog niet altijd vlekkeloos verloopt. Deze technische en administratieve problemen zijn bij het testen van de verschillende combinaties tussen huisartsinformatiesystemen en PGO’s in de praktijk aan het licht gekomen. Alle betrokken partijen zetten zich maximaal in om ervoor te zorgen dat deze problemen worden opgelost.  

Samen met huisartsen, regionale coalities, leveranciers, patiënten en MedMij gaat OPEN door met het opdoen van (gebruikers)ervaring om zo alle issues naar boven te halen en mee te werken aan verbeteringen van de gegevensuitwisseling met PGO’s. Inzage van gegevens via een PGO is nieuw. Daardoor komen voor het eerst vragen naar voren zoals: Werkt het zoals we verwacht hadden? Hoe ervaren de huisartspraktijk en de patiënt het gebruik van een PGO? Hoe wordt het gebruikt in het zorgproces? Het beantwoorden van deze vragen pakken we samen met alle partners op. 

Hoe nu verder?
We blijven onverminderd doorwerken aan onze gezamenlijke ambitie om stap voor stap  alle inwoners van Nederland die dat willen, ook via een zelfgekozen PGO, online toegang  te geven tot hun medische dossier bij de huisarts.

We begeleiden de regionale coalities in hun ondersteuning aan huisartsen en zorgen ervoor dat de ervaringen over wat er goed gaat rondom inzage via PGO’s, welke issues zij tegenkomen en hoe zij die oplossen, tussenregio’s en met huisartsen gedeeld worden. 

Recommended Posts