Infographic voor patiënten 12 december gereed

Om huisartsen te ondersteunen bij het informeren van hun patiënten over online inzage, ontwikkelt OPEN diverse informatiematerialen. Dit doen we onder andere met een infographic die op 12 december gereed is. In de middelen informeren we de patiënten over het onderwerp online inzage. Er staat hierin geen informatie over de manier waarop online inzage werkt in de verschillende patiëntenportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO).  

Medio februari lanceren we de uitleganimatie (video) die op de wachtkamerschermen van de huisartsen gedraaid kan worden. Bij de planning van het ontwikkelen van de materialen gaan we ervan uit dat huisartsen hun patiënten informeren op het moment dat de HISsen voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen. Huisartsen die nu al online inzage aanbieden, kunnen de materialen ook eerder delen met hun patiënten.  

Begrijpelijke taal 

Om zeker te weten dat alle informatiematerialen begrepen worden door laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, is Pharos nauw betrokken bij het ontwikkelen van de materialen. Onderdeel van de samenwerking tussen Pharos en OPEN is het testen van de infographic en uitleganimatie onder de doelgroep.  

Daarnaast ontwikkelt Pharos in opdracht van OPEN een lijst waarin de veelvoorkomende P-regels omgezet worden naar begrijpelijke teksten. U leest hier meer over in dit bericht. Deze lijst is onderdeel van de eerste scholingsmodule en is in januari 2020 te downloaden op de OPEN-website. Ook maakt Pharos een overzicht met eenvoudige synoniemen voor de woorden die in relatie tot online inzage veel voorkomen.  

Wat kunt u verwachten? 

Concreet kunt u de volgende maanden de volgende middelen verwachten: 

  • 12 december: infographic  
  • Januari: begrijpelijke P-regels & woordenlijst eenvoudige synoniemen 
  • Februari: uitleganimatie 

Alle middelen zijn in eerste instantie alleen in het Nederlands beschikbaar. De komende tijd gaan we in gesprek met PharosPatiëntenfederatie en PGO support of en in welke talen de informatie minimaal beschikbaar moet zijn. Ook moet uit deze gesprekken naar komen welke materialen nog meer nodig zijn om patiënten goed te informeren.  

Recommended Posts