Oproep: stuur uw meest voorkomende P-regels naar OPEN!

Met OPEN hebben uw patiënten vanaf 1 juli 2020 online toegang tot de belangrijkste informatie uit het H-EPD. De E- en P-regels die u na het invoeren van online inzage noteert, zijn vanaf dat moment zichtbaar voor uw patiëntenOPEN helpt de aangesloten huisartsen bij het opstellen van een begrijpelijke P-regel.  

Als patiënten de P-regel beter begrijpenstellen ze achteraf minder vragen aan de huisarts of praktijkmedewerker. OPEN heeft Pharos, het kenniscentrum dat zich richt op het terugdringen van gezondheidsverschillen, gevraagd om veelvoorkomende P-regels om te zetten naar teksten die begrijpelijk zijn voor laaggeletterden en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.  

Om zeker te weten dat we alle veelvoorkomende P-regels in kaart hebben gebracht, hebben wij uw hulp nodig. 

Welke P-regels voert u dagelijks in? 

Wij willen u vragen de P-regels die u het meest gebruikt aan ons door te geven. Deze input gebruiken wij voor het overzicht ‘begrijpelijke P-regels’ dat u in 2020 terugvindt in onze scholingsmodule en op de website van OPEN. Huisartsen kunnen de informatie overnemen en op basis van de voorbeelden een beeld vormen wat voor patiënten een begrijpelijke P-regel is.  

 Tip: doe ter inspiratie vast de grote onbegrijpelijke eHealth-quiz 

Inzicht in online H-EPD 

Huisartsen die deelnemen aan OPEN geven hun patiënten vanaf 1 juli 2020 toegang tot het H-EPD met onder andere de episodelijst, medicatiecorrespondentie en de E- en P-regels. Patiënten kunnen daardoor zelf online de evaluatie, werkhypothese en denkproces, en het diagnostisch– of behandelplan teruglezen. De verwachting is dat een begrijpelijke P-regel leidt tot minder contacten met de praktijk 

Recommended Posts