Oproep: stuur uw meest voorkomende P-regels naar OPEN!

Met OPEN hebben uw patiënten vanaf 1 juli 2020 online toegang tot de belangrijkste informatie uit het H-EPD. De E- en P-regels die u na het invoeren van online inzage noteert, zijn vanaf dat moment zichtbaar voor uw patiëntenOPEN helpt de aangesloten huisartsen bij het opstellen van een begrijpelijke P-regel.  

Als patiënten de P-regel beter begrijpenstellen ze achteraf minder vragen aan de huisarts of praktijkmedewerker. OPEN heeft Pharos, het kenniscentrum dat zich richt op het terugdringen van gezondheidsverschillen, gevraagd om veelvoorkomende P-regels om te zetten naar teksten die begrijpelijk zijn voor laaggeletterden en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.  

Om zeker te weten dat we alle veelvoorkomende P-regels in kaart hebben gebracht, hebben wij uw hulp nodig. 

Welke P-regels voert u dagelijks in? 

Wij willen u vragen de P-regels die u het meest gebruikt aan ons door te geven. Deze input gebruiken wij voor het overzicht ‘begrijpelijke P-regels’ dat u vanaf januari 2020 terugvindt in onze scholingsmodule en op de website van OPEN. Huisartsen kunnen de informatie overnemen en op basis van de voorbeelden een beeld vormen wat voor patiënten een begrijpelijke P-regel is.  

 Tip: doe ter inspiratie vast de grote onbegrijpelijke eHealth-quiz 

Inzicht in online H-EPD 

Huisartsen die deelnemen aan OPEN geven hun patiënten vanaf 1 juli 2020 toegang tot het H-EPD met onder andere de episodelijst, medicatiecorrespondentie en de E- en P-regels. Patiënten kunnen daardoor zelf online de evaluatie, werkhypothese en denkproces, en het diagnostisch– of behandelplan teruglezen. De verwachting is dat een begrijpelijke P-regel leidt tot minder contacten met de praktijk 

Recommended Posts