Medicom-huisartsen met MGn klaar voor online inzage

Met het aangepaste patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) kunnen alle Medicom-huisartsen hun patiënten online inzage geven in de eigen medische gegevens en zich houden aan de wet die elektronische inzage per 1 juli verplicht. 

Met de nieuwe versie van MGn kunnen Medicom-huisartsen op termijn ook de OPEN-subsidie van 2,83 euro per patiënt declareren. Dat kan pas zodra huisartsen aan álle voorwaarden voldoen, zoals scholing en goede informatievoorziening aan patiënten over de wijze waarop ze hun gezondheidsgegevens kunnen inzien. Ook moet door middel van een audit officieel worden vastgesteld dat MGn voldoet aan de OPEN ICT-basiseisen.

 

 

 

Recommended Posts