Eerste huisartsen aan de slag met online inzage

Vandaag is het zover: de eerste Nederlandse huisartsen en patiënten kunnen aan de slag met online inzage. Het mogelijk maken van online inzage via een portaal is een mooie mijlpaal waar wij als OPEN ontzettend trots op zijn.

Regionale coalities, HIS-leveranciers, huisartsenorganisaties en het OPEN-team werken sinds januari 2019 intensief samen aan het mogelijk maken van online inzage binnen de huisartsenpraktijk. Op 1 juli zetten we met elkaar een belangrijke eerste stap, op weg naar het moment dat elke patiënt in Nederland die dat wil online toegang heeft tot zijn medische gegevens bij de huisarts. Zover zijn we nu nog niet, al hebben we er alle vertrouwen in dat het komende jaar steeds meer huisartsenpraktijken patiënten toegang geven tot hun eigen medische gegevens. Eerst via een portaal en later ook via de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO).

  • Benieuwd naar de voordelen van online inzage voor patiënten en de huisartsenpraktijk? Bekijk het praktijkvoorbeeld hieronder.

  • Op 1 juli treedt ook een onderdeel van Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Dit onderdeel geeft patiënten het recht op elektronische inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de LHV.

Recommended Posts