Online inzage: hoe ervaren patiënten en zorgverleners dit?

Wat zijn de effecten van online inzage op patiënten, huisartsen, praktijkmedewerkers en de organisatie van huisartsenpraktijken? Om dit te meten, doen IQ healthcare (Radboudumc), Universiteit Maastricht en Nivel in opdracht van OPEN onderzoek. In deze infographic leest u de bevindingen van de onderzoekers in (inter)nationale publicaties en wat er komende periode verder wordt onderzocht.

Recommended Posts