Eerste patiënten kunnen nu ook verwijsbrieven en verslagen ophalen in PGO  

Patiënten van twee huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen en Uden kunnen sinds kort niet alleen hun huisartsgegevens, maar ook belangrijke documenten ophalen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het gaat om verwijsbrieven, radiologieverslagen en brieven van medisch specialisten aan een huisarts. Er wordt gebruik gemaakt van de MedMij Informatiestandaard PDF/A.

Met deze mogelijkheid kunnen patiënten nu hun dossier verder aanvullen zodat ze nog meer regie krijgen over hun eigen zorgproces. Leveranciers TransHis en ChipSoft integreren de nieuwe functionaliteit als eerste in hun huisartsinformatiesystemen. Eind vorig jaar hadden patiënten in de regio Nijmegen ook al een primeur na succesvolle praktijkproeven voor de uitwisseling van huisartsgegevens.

OPEN-Mij

De uitwisseling van PDF/A documenten tussen het huisartsinformatiesysteem (HIS) en een PGO is succesvol getest binnen het project OPEN-Mij. In verschillende gecontroleerde livegangen is aangetoond dat deze gegevens veilig kunnen worden verzameld in een PGO en dat deze uitwisseling geschikt is voor een bredere uitrol. In februari en maart 2021 zijn de gecontroleerde livegangen met TransHis, ChipSoft en enkele PGO’s uitgevoerd om zodoende eventuele technische issues te verhelpen. Nu ook deze testen succesvol zijn afgerond, worden tijdens het gebruik de ervaringen van patiënten en zorgverleners verzameld.

De TransHis livegang vond plaats bij huisartspraktijk UGC Heyendael in Nijmegen. Ook bij de Transhis huisartspraktijken Oosterhout en Thermion Lent wordt op korte termijn gestart. De ChipSoft livegang van documenten vond plaats bij Medipark Uden. In totaal zijn er drie PGO’s betrokken.

Completer beeld

Patiënten van deze praktijken kunnen dus naast hun huisartsgegevens ook belangrijke documenten ophalen in hun PGO. Denk daarbij aan brieven of verslagen van medisch specialisten aan de huisarts. Voor patiënten een waardevolle toevoeging omdat zij daarmee meer informatie kunnen verzamelen en een completer beeld krijgen van hun eigen gezondheidsgegevens. In de spreekkamer levert dat een beter gesprek op tussen zorgverlener en patiënt.

Liesbeth Rutjes is een van de patiënten die meegedaan heeft met de test:
 

“Ik heb graag eigen regie over mijn persoonlijke gezondheid. Ik vind het prettig om de documenten die daarbij horen, zoals brieven van huisarts en specialisten, laboratoriumonderzoeken en resultaten van metingen over een langere periode in een veilige omgeving te kunnen inzien. Een eigen ruimte in een digitale gezondheidsomgeving langs de weg van mijn DigiD heb ik als een belangrijke toegevoegde waarde ervaren die aansluit op hoe ik zelf met mijn gezondheid omga.’

Recommended Posts