OPEN heeft zich aangesloten bij de PGO-alliantie van Patiëntenfederatie Nederland. Het doel van de alliantie is om de bekendheid en het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te stimuleren.  

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) 

Een PGO biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Het biedt online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. Op dit moment zijn de PGO’s nog in ontwikkeling. Het is belangrijk dat PGO’s zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. En dat zorgverleners het belang en de meerwaarde van PGO’s inzien. Daarom is de PGO-alliantie opgericht. 

Programma PGO on Air 

De alliantie is opgericht binnen het programma PGO on Air. Dit is een meerjarig programma dat het gebruik van PGO’s wil stimuleren door mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s. Op dit moment zijn al 22 organisaties aangesloten, van patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, consumentenorganisaties tot welzijnsorganisaties.  

Meer informatie over de PGO-alliantie is te lezen op www.pgoalliantie.nl

Recommended Posts