Patiënten van drie huisartspraktijken in de regio Nijmegen kunnen als eersten in Nederland hun gezondheidsgegevens ophalen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Huisartsinformatiesysteem TransHis maakt als eerste leverancier deze gegevensuitwisseling tussen huisartsen en patiënten met een PGO mogelijk.

Het beschikbaar stellen van huisartsgegevens via een PGO is onderdeel van het programma VIPP OPEN. Met VIPP OPEN is eerst online inzage in het medisch dossier via een patiëntenportaal mogelijk gemaakt. Daar wordt nu de mogelijkheid van een PGO aan toegevoegd. Via een zelfgekozen website of app kunnen patiënten hun medische gegevens van verschillende zorgverleners verzamelen en beheren. Een belangrijke stap want daarmee krijgen patiënten meer regie over het eigen zorgproces.

“Het is echt een mijlpaal voor het programma VIPP OPEN”, aldus OPEN programmamedewerker en huisarts Mariëtte Willems. “De eerste drie zorgaanbieders in Nederland kunnen patiënten nu de mogelijkheid bieden hun eigen medische gegevens in een zelfgekozen PGO te verzamelen. Nu als eerste de gegevens van de huisarts en straks ook van bijvoorbeeld het ziekenhuis. Het is een knappe prestatie dat we als huisartsensector vooroplopen met de gegevensuitwisseling via een PGO.”

Om de gegevensuitwisseling tussen huisarts en patiënt goed en veilig te laten verlopen werkt OPEN nauw samen met MedMij. MedMij ontwikkelt de spelregels waaraan PGO’s en de systemen van zorgverleners moeten voldoen, zodat uitwisseling veilig gebeurt.

Project OPEN-Mij

Om de daadwerkelijke gegevensuitwisseling te begeleiden is VIPP OPEN in april 2020 het project OPEN-Mij gestart. Daarin werken ze samen met VZVZ. Met kleinschalige praktijkproeven wordt op gecontroleerde wijze getest of de uitwisseling van huisartsgegevens tussen het huisartsinformatiesysteem (HIS) en een PGO correct werkt. In september vonden de eerste praktijkproeven plaats bij drie huisartspraktijken in de regio Nijmegen:

– Huisartsenpraktijk Oosterhout
– Huisartspraktijk Thermion Lent
– UGC Heyendael

TransHis was hier als HIS-leverancier bij betrokken. Medxpert en Drimpy als PGO Leverancier en LSP+ in de rol van DVZA. Na succesvol doorlopen proeven is TransHis nu het eerste HIS dat live gaat met het ontsluiten van huisartsgegevens via een PGO.

Huisartsen Erik Bischoff en Renske Spanninga van UGC Heyendael reageren enthousiast op de mogelijkheden van PGO’s. “Als praktijk vinden wij het belangrijk dat de patiënt centraal staat. De zorg afstemmen op de behoeften en de mogelijkheden van het individu, daar gaat het om. Dat de patiënt zelf de baas is over zijn dossier sluit dan ook naadloos aan bij onze visie. Er valt nog veel te verbeteren, maar we verwachten dat daarna de PGO een centrale plek in het totale zorgproces zal gaan innemen.”

Landelijke uitrol

De komende periode wordt er toegewerkt naar de landelijke uitrol. Vanaf januari 2021 worden huisartspraktijken stap voor stap in staat gesteld om patiënten die dat willen de mogelijkheid te bieden veilig hun eigen medische gegevens te verzamelen in een PGO. In de toekomst gaan er steeds meer zorgaanbieders veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen naar een PGO en kunnen patiënten medische gegevens van verschillende zorgverleners op één plek inzien en beheren.

Recommended Posts