Regionaal budget verstevigt onderhandelingen met HIS-leverancier

Als je de ICT van de eerstelijnszorg op een hoger plan wilt krijgen, is de ideale beleidslijn om voor één HIS te kiezen. Met deze stelling is Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) tien jaar geleden het gesprek aangegaan met de huisartsen en apothekers in de regio. Directeur Harry van den Hoeven over zijn visie op ICT en het creëren van draagvlak bij zorgverleners.

Harry van den Hoeven - SGZ

SGZ is één van de regionale coalities die huisartsen ondersteunt bij het invoeren van online inzage. In totaal zijn er 52 huisartsenpraktijken aangesloten bij de zorggroep. Van den Hoeven: “Wij merken dat huisartsen online inzage heel verschillend wegen. Sommige huisartsen in de regio doen dit al geruime tijd, terwijl anderen echt de voor- en nadelen tegen elkaar afzetten. De consensus bij ons in de regio is dat we het gewoon gaan doen. Ongeacht of je hartstochtelijk voorstander bent of er nog wat sceptisch tegenover staat.”

Samenvoegen middelen

Bij SGZ zijn ze ervan overtuigd dat er meer middelen nodig zijn om de ICT binnen de regio naar een volgend niveau te brengen. Hierbij richt de SGZ zich niet alleen op de huisarts, maar ook op de apotheker. Het belangrijkste ICT-samenwerkingsdossier binnen de regio gaat over medicatie. Van den Hoeven: “De financiering van de individuele huisarts en apotheker is niet genoeg om stappen te maken. Wij hebben daarom, na goed overleg met de zorgverleners, besloten om alle middelen samen te voegen.” Van den Hoeven doelt hiermee op de individuele ICT-vergoeding van de apothekers en huisartsen, hieraan worden de O&I-gelden van de zorggroep toegevoegd.

“Met dit regionaal ICT-budget maken we echt meters. Zo maken we in overleg met de zorgverleners afspraken met de verzekeraars over de ICT-agenda en contracteren we ICT-leveranciers. Het voordeel van deze constructie en onze keuze voor één HIS is dat we de huisarts beter faciliteren. Daarnaast hebben we een betere onderhandelingspositie in de gesprekken met de HIS-leverancier, we vertegenwoordigen immers een flinke groep huisartsen.”

OPEN als opstapje naar regioplan

Van den Hoeven ziet dat OPEN kansen biedt voor zorggroepen. “Wij hebben al een flinke historie dat we huisartsen ondersteunen op ICT-vlak. De zorggroepen waarvoor dit minder geldt, kunnen met OPEN laten zien dat ze juist ook op dit thema ondersteuning bieden. De subsidie vanuit het ministerie voor deelname aan OPEN helpt hierbij. En de eis dat huisartsen pas subsidie krijgen als ze zich aansluiten bij de regionale zorggroep drijft huisartsen en zorggroepen in elkaars armen. Dat is een heel mooi opstapje naar een ICT-regioplan.”

Vakgenoten praten met vakgenoten

Om draagvlak te creëren voor online inzage heeft SGZ vooral de vooruitstrevende huisartsen in de regio het podium gegeven. Van den Hoeven legt uit: “Vakgenoten praten met vakgenoten, dat is het belangrijkste. Huisartsen bij ons in de regio hebben al ervaren dat online inzage aan het begin extra tijd kost, maar dat het na verloop van tijd net zoveel tijd kost als de gewone praktijkvoering. We hebben vooral deze huisartsen het verhaal laten vertellen en tips laten delen. Schakel bijvoorbeeld herhaalaanvragen via de website uit, dan stimuleer je patiënten herhaalmedicatie via het portaal te bestellen.”

Naast het promoten van de goede voorbeelden, is SGZ alle praktijken afgegaan om af te spreken wanneer ze overgaan tot online inzage. Van den Hoeven benadrukt dat zorggroepen expertise moeten krijgen over wat de portalen bieden. “Het gaat aan de ene kant over voorlichting over online inzage en de voordelen, maar aan de andere kant gaat het ook om het gebruik van het portaal. Scholing is daarbij heel belangrijk, ik denk dat OPEN dat heel goed doet.”

Inzetten subsidie

Voor het succesvol uitvoeren van het OPEN-programma wil de regionale coalitie zoveel mogelijk mensen mee laten doen. Hiervoor heeft SGZ de hulp ingeschakeld van Pharos. “Wij zijn wel bevreesd dat het portaal de gezondheidsverschillen vergroot als je daar niet bewust mee aan de slag gaat. Samen met Pharos willen we een programma aanbieden aan laaggeletterden en mensen met geringe gezondheidsvaardigheden. De subsidie gaan we hier deels voor inzetten.”

Van den Hoeven is positief over het aantal huisartsen dat inmiddels online inzage aanbiedt. “Bij ons in de regio zitten we nu op 65 procent. Onze ambitie is dat eind 2019 al onze huisartsen online inzage bieden aan hun patiënten. Een leuke en spannende ontwikkeling.”

Recommended Posts