Huisarts patiënt consult

VWS past beleidsregel voor subsidie OPEN aan

VWS past beleidsregel voor subsidie OPEN aan Het ministerie van VWS heeft de beleidsregel voor VIPP-programma OPEN aangepast. De subsidievoorwaarden sluiten door deze aanpassing nu beter aan bij de realiteit en de technische haalbaarheid in de huisartspraktijk. Het ministerie laat hiermee ook zien waardering te hebben voor de enorme inspanningen die de OPEN-coalities geleverd hebben […]

MKBA 2021 OPEN

Opbrengst OPEN hoger dan de kosten

Elke geïnvesteerde euro in OPEN levert de maatschappij € 3,40 op, zo blijkt uit de geactualiseerde kosten-batenanalyse (MKBA) over 2021. Bekijk de belangrijkste resultaten.

Nieuwe resultaten onderzoek online inzage

Sluiten de plannen van huisartsen en de wensen van patiënten op elkaar aan? Wat leren we van de eerste praktijkervaringen met online inzage? OPEN laat de resultaten van de volgende fase van het onderzoek zien.

Nederlander vaker online voor medische zaken

Medische zaken worden vaker online geregeld Op nu.nl is een leuk artikel verschenen waaruit blijkt dat Nederlanders steeds vaker hun medische zaken online regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van een afspraak bij de huisarts of specialist.  Online inzage van het medisch dossier bij huisartsen wordt nog eens specifiek uitgelicht: “Steeds meer huisartsen […]

Feiten en fabels over de PGO

Voor iedereen die nog eens wil lezen hoe dat precies zit met die PGO’s: in het LHV-magazine ‘De Dokter’ is een handig artikel gepubliceerd.

Online inzage: wat werkt voor wie?

Om positieve effecten van online inzage te kunnen ervaren, moeten patiënten er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Wat is er nodig voor optimaal gebruik van online inzage? Tot welke veranderingen kan dit leiden in de huisartsenpraktijk?