VWS past beleidsregel voor subsidie OPEN aan

Het ministerie van VWS heeft de beleidsregel voor VIPP-programma OPEN aangepast. De subsidievoorwaarden sluiten door deze aanpassing nu beter aan bij de realiteit en de technische haalbaarheid in de huisartspraktijk. Het ministerie laat hiermee ook zien waardering te hebben voor de enorme inspanningen die de OPEN-coalities geleverd hebben en de pioniersrol die ze hebben gespeeld. De nieuwe beleidsregel is vandaag gepubliceerd op de Staatscourant. We hebben de belangrijkste aanpassingen voor je op een rij gezet. 

Belangrijkste wijzigingen  

  • De deadline voor de 95%-norm is verschoven naar 30 september 2022.
    Volgens de beleidsregel moeten de deelnemende huisartspraktijken geregistreerd staan op de Zorg Aanbiederslijst (ZAL) van Stichting MedMij. Met deze registratie tonen praktijken aan dat ze online inzage via een PGO mogelijk maken voor patiënten. Aanvankelijk zouden 95% van de praktijken al op 30 augustus 2021 aan deze eis moeten voldoen. In de praktijk bleek dit niet haalbaar. Veel regionale coalities hebben daarvan melding gedaan bij VWS. Het ministerie heeft, in reactie daarop, de deadline voor de 95%-norm verschoven naar 30 september 2022. Naar verwachting zullen bijna alle regio’s deze nieuwe deadline halen. In enkele regio’s spelen bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een HIS-migratie. Deze regio’s kunnen hiervan melding doen bij het ministerie, eventueel met ondersteuning van programma OPEN. Voor regionale coalities die de oorspronkelijke deadline al hadden gehaald geldt overigens dat die prestatie blijft staan.  
  • De resultaat- en toetsingsbeschrijvingen van module 3,4 en 5 zijn aangepast.
    De toetsing is nu een verslag van de uitgevoerde activiteiten geworden. Voor het opdoen van praktijkervaring met een PGO is een gebruikerstest voldoende; de gegevensuitwisseling hoeft niet per se (volledig) gelukt te zijn. Het ministerie reageert met deze aanpassing op opgedane ervaringen in de praktijk waarbij gegevensuitwisseling met PGO’s niet altijd haalbaar bleek. De controle op de technische werking van de PGO-koppeling met de verschillende huisartseninformatiesystemen zal bij de HIS-leveranciers plaatsvinden 

Afronding programma OPEN

Programma OPEN stopt op 31 december van dit jaar. Wel blijven we nog een tijdje ‘in de lucht’ om de regionale coalities te ondersteunen met de administratieve afhandeling van de subsidieverantwoording en eventuele andere afrondende werkzaamheden. Stichting LEGIO gaat na 31 december verder. In de nieuwe beleidsregel is ruimte opgenomen voor een DVZA-regeling. Stichting LEGIO gaat de technische en financiële aspecten van de DVZA-problematiek onderzoeken en zal oplossingen aandragen.  

 

Recommended Posts