Opbrengt OPEN hoger dan de kosten

Elke geïnvesteerde euro in OPEN levert de maatschappij € 3,40 op, zo blijkt uit de geactualiseerde kosten-batenanalyse (MKBA) over 2021.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft inzicht in de positieve en negatieve effecten van OPEN op de welvaart van Nederland.

De MKBA 2021 laat zien dat de baten hoger zijn dan de incidentele investering en structurele kosten: de SROI (Social Return On Investment) is 3,4. De baten zijn wat lager dan in het basisscenario. Dit komt doordat het aantal mensen dat gebruik maakt van online inzage wel stijgt, maar minder snel dan eerder werd aangenomen, ondanks dat vrijwel alle huisartspraktijken aangesloten zijn op OPEN.

Uit de MKBA blijkt eveneens dat een toename van online inzage gepaard gaat met een groter aandeel korte consulten. Om te achterhalen wat de oorzaak daarvan is en wat de inhoud is van de korte consulten, is meer onderzoek nodig.

Bekijk de resultaten

In de infographic vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit de MKBA over 2021 van Gupta Strategists. Eerdere kosten-batenanalyses vindt u hier.

Recommended Posts