Werkbezoek VWS aan een huisartsenpraktijk in Best

“Digitaliseren gaat bij ons stapsgewijs, als een groeibriljant.” 
Huisarts Rob Beumer 

Binnen de Slimme Zorg Estafette organiseerde programma OPEN een werkbezoek. Plaatsvervangend Directeur-Generaal (pDG) van het ministerie van VWS Birgitta Westgren bracht woensdag 16 februari een succesvol digitaal werkbezoek aan Huisartsenpraktijk Beumer, deelnemer aan het OPEN-programma. Tijdens het anderhalf uur durende bezoek ervaarden de pDG en vier VWS-medewerkers zelf hoe online inzage in de praktijk wordt ingezet. En wat dat concreet betekent voor patiënten en zorgverleners. Programmabureau OPEN presenteerde de OPEN aanpak en de begeleiding van de betrokken projectleiders uit de regionale coalities. VWS ontving de informatie met grote belangstelling.

Martijn Schoormans trapte af met een presentatie over OPEN, de behaalde resultaten en wat er nog te doen is in 2022. Rens Bouw, die voor meerdere regionale coalities het OPEN-project begeleidt, vertelde over de aanpak en resultaten van organisatie ROER. Kelly Peters, ook werkzaam bij ROER, nam de deelnemers mee naar de spreekkamer van Huisarts Rob Beumer in Best. Daar sprak de pDG met huisarts Beumer, praktijkassistente Sabina van Doorn en twee patiënten uit de praktijk over wat zij nu online kunnen regelen. Tijdens het gesprek ontstond een goed inzicht in wat het betekent om online je eigen gezondheid te managen in een huisartsenpraktijk en wat er nog te doen staat.  (zie video) 

Over OPEN 

OPEN helpt huisartsen sinds begin 2019 bij online inzage voor patiënten. Dit betekent dat iedere patiënt die dat wil thuis online, veilig zijn medische gegevens kan bekijken. Denk daarbij aan het advies van de huisarts, uitslag van bloedonderzoek en de medicijnen die hij of zij gebruikt. Op die manier zijn patiënten beter geïnformeerd en wordt het steeds meer mogelijk om samen met de huisarts beslissen over de behandeling. Patiënten krijgen meer regie over hun eigen gezondheid, de zorg wordt er meer persoonsgericht van én het wordt ook leuker!  

De resultaten van het programma tot nu toe:

  • 97% van de Nederlandse huisartsenpraktijken, verdeeld over 57 regionale coalities, doet mee met OPEN. 
  • Online inzage via patiëntportalen is veilig geïmplementeerd en al door ruim 1,7 miljoen Nederlanders gebruikt. 
  • Online inzage via PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) is door 4.434 huisartsenpraktijken technisch voorbereid en klaar voor gebruik in 2022. 
  • Huisartsen en praktijkmedewerkers hebben al bijna 40.000 scholingscertificaten behaald over de inzet van online inzage in de praktijk.  


Regionale aanpak
 

De regionale coalities zijn de schakel met de huisartsenpraktijk en daarom belangrijk voor de werkwijze van OPEN. Er is dan ook voortdurende afstemming tussen het programmabureau en de projectleiders uit de regio’s. Deze samenwerking liet zich zien in de presentaties van OPEN en de projectleiders van ROER: Het gezamenlijk creëren van meerwaarde van online inzage in de praktijk, het uitwisselen van ervaringen tussen regio’s, delen van voorlichtingsmateriaal en filmpjes en de organisatie van verschillende bijeenkomsten. Belangrijke onderdelen zijn de rol van data en deskundigheidsbevordering. De resultaten van OPEN zijn elk kwartaal te zien en ondersteuning en scholing is afgestemd op alle medewerkers in de praktijk.    


Wat gaat OPEN in 2022 doen? 
 
In 2022 verwachten we onderstaande acties:   

  • De OPEN-regio’s gaan op verschillende plekken ervaring opdoen met het gebruik van PGO’s in de huisartsenpraktijk. Gaandeweg verschuift de aandacht naar de vraag: hoe kunnen PGO’s huisartsen en hun patiënten helpen in de dagelijkse praktijk?  
  • Online inzage via portalen en PGO’s laten groeien: We zien elk kwartaal een kwart miljoen nieuwe gebruikers erbij komen.
  • Nieuwe functionaliteiten komen beschikbaar voor gebruik in patiëntportalen en PGO’s, zoals digitaal afspraken maken (eAfspraak), zelfmetingen doorgeven en enkele leveranciers bouwen extra opties in zoals het online invullen van vragenlijsten. 

Birgitta Westgren, pDG van VWS, neemt dit mee uit het werkbezoek:   

“We hebben in de huisartsenpraktijk in Best kunnen zien dat het contact tussen patiënt en zorgverlener heel goed is mede door digitalisering. De zorg waar iedereen behoefte aan heeft kan geleverd worden, op een zo efficiënt mogelijke manier. Zodat je als arts en assistent maximaal je tijd kan benutten voor de mensen voor wie je het doet. 
Je doet het namelijk niet voor het systeem, je doet het voor de mensen.”

Recommended Posts