Coronavirus heeft voorlopig geen effect op invoer online inzage

Het coronavirus heeft een grote impact op de volledige Nederlandse samenleving en op zorgpersoneel wordt momenteel een enorm beroep gedaan. Door de recente ontwikkelingen komt de huisartsenzorg nog verder onder druk te staan. OPEN begrijpt dat huisartsen en praktijkmedewerkers daarom nu onvoldoende tijd hebben om zich te richten op online inzage. Vooralsnog heeft dit geen effect op de planning van het OPEN-programma. 

  • Wettelijk is bepaald dat huisartsen per 1 juli 2020 aan patiënten die dat willen elektronisch inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier moeten bieden. HIS-leveranciers moeten dit mogelijk maken en de technische aanpassingen aan de HISsen op tijd opleveren. Uit de contacten met HIS-leveranciers blijkt dat er op dit moment nog geen reden is om aan te nemen dat de deadline van 1 juli 2020 in gevaar komt.  
     
  • Op 1 juli 2020 moet het patiëntenportaal van het HIS voldoen aan het eerste gedeelte van de OPEN ICT-basiseisen: het tonen van de juiste onderdelen van het medisch dossier aan een patiënt. Regionale coalities hebben na 1 juli 2020 nog zes maanden de tijd om te voldoen aan de voorwaarden van het OPEN-programma. Zij verzorgen de scholing richting de huisartsenpraktijken en bieden praktijken ondersteuning bij de voorlichting van patiënten. OPEN adviseert, in lijn met het advies van het RIVM, om in ieder geval tot en met 6 april geen fysieke scholingsbijeenkomsten te organiseren met zorgverleners uit de regio. Indien gewenst, kan er wel een start gemaakt worden met het volgen van de e-learning van OPEN. Hiermee kunnen zorgverleners op een veilige manier aan hun scholingsverplichtingen voldoen. De e-learning is beschikbaar voor alle regionale coalities die de subsidieaanvraag hebben ingediend. We kunnen ons voorstellen dat huisartsen er op dit moment niet aan toekomen om de e-learning te volgen. Er is echter nog voldoende tijd, ook na 1 juli, om de scholing te volgen en aan de OPEN-voorwaarden te voldoen. 
     
  • Huisartsenpraktijken die deelnemen aan OPEN hebben gedurende de volledige looptijd van het OPEN-programma, tot 31 december 2022 het recht om de extra vergoeding van € 2,83 per patiënt te declareren bij de zorgverzekeraarsHuisartsen moeten hiervoor de werkwijze aanpassen, geaccrediteerde scholing volgen en patiëntenvoorlichting geven over online inzage. De specifieke voorwaarden voor de declaratie zijn hier te vinden 

Maatregelen vanuit OPEN 

Het OPEN-programmateam staat ook de komende weken voor u klaar. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Mochten er toch aanpassingen nodig zijn, dan gaan we daar samen met LHV, NHG en InEen over in gesprek met het ministerie van VWS. Uiteraard houden we u op de hoogte. 

Recommended Posts