Herziening Beleidsregel VIPP OPEN

Per 28 februari 2020 is de Beleidsregel VIPP OPEN op essentiële punten aangepast. De herziening is in nauwe samenwerking tussen het ministerie van VWS, OPEN en Stichting LEGIO tot stand gekomenDe nieuwe Beleidsregel geeft huisartsen en regionale coalities de tijd om de aanpassingen aan het HIS te implementeren en te voldoen aan de subsidievoorwaarden. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. 

Let op: onderstaande punten geven op hoofdlijnen de wijzigingen weer. Voor alle wijzigingen verwijzen wij u graag naar de aangepaste Beleidsregel. 

 • Het tijdspad waarop de HISsen klaar moeten zijn voor online inzage is aangepast: 
  • Per 1 juli 2020: 
   • moeten huisartsen via hun HIS een elektronisch afschrift kunnen maken van het dossier van de patiënt. De huisartsen voldoen hiermee aan de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg die per 1 juli 2020 van kracht is.  
   • moet het patiëntenportaal van het HIS voldoen aan het eerste gedeelte van de OPEN ICT-basiseisen; het tonen van de juiste onderdelen van het medisch dossier aan een patiënt 

  • Per 31 december 2020: 
   • moeten de gegevens van het HIS ontsloten kunnen worden naar de door MedMij gecertificeerde persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). 

  • Per 31 december 2021: 
   • moeten de HISsen voldoen aan alle onderdelen van de OPEN ICT-basiseisen.  

 • Vanwege de herziening van de Beleidsregel ontvangen regionale coalities de volledige subsidie in één keer. Dit bedrag wordt na toekenning van de subsidie uitgekeerd.  
 • Door de aanpassing in de Beleidsregel is het voor regionale coalities mogelijk om module 2, 3, 4 en 5 parallel uit te voeren. Dit is overigens geen verplichting.    

Recommended Posts