Hoe wenselijk is online inzage in het medisch dossier door patiënten?

 

In Huisarts en Wetenschap van afgelopen november is een interessant artikel van Mariëtte Willems en Bart Brandenburg over online inzage verschenen. Zij gingen aan de slag met de resultaten uit een peiling onder ruim 22.000 huisartsen en praktijkmedewerkers die tussen maart en augustus 2020 de OPEN e-learning over online inzage volgden. Daaruit komt naar voren dat ruim driekwart van de huisartsen en praktijkmedewerkers het wenselijk vindt dat patiënten online inzage krijgen in hun medisch dossier. De meerwaarde wordt gezien, maar er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld over het patiëntgeheim en de begrijpelijkheid van het dossier voor de patiënt. In het artikel leest u meer over het onderzoek, de resultaten en de verschillen per functie.

Recommended Posts