Kennisbank

Kennisbank

Bent u op zoek naar meer informatie over een bepaald onderwerp? In deze interactieve leeswijzer vindt u alle materialen van OPEN onder elkaar. U kunt zoeken op onderwerp en de leeswijzer toont de plaats waar u meer informatie vindt.

Module 1

Wat is zichtbaar en wat niet? Onder andere de E- en P-regels die vastgelegd zijn na de invoering van de online inzage en de correspondentie.

Bekijk hier wat er allemaal zichtbaar is. Ook in Module 1 en 2 op  het OPEN-platform  wordt hier op ingezoomd.

Module 1

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over hun eigen gezondheid.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Informatie over Gezondheidsvaardigheden komt onder andere aan bod in hoofdstuk 1 'Verschillen tussen patiënten'

Daarnaast zoomt ook de patiëntenreis in op de verschillen tussen patiënten. Bekijk de patiëntenreis hier. 

Module 1

2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit kan verschil maken voor het soort vragen die vanuit patiënten kunnen komen.

Alle informatie over laaggeletterdheid is gebundeld in een kennisclip. Deze kennisclip duurt zo'n 15 min. en staat klaar op het OPEN-platform.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Laaggeletterdheid komt aan bod in hoofdstuk 1 'Verschillen tussen patiënten'.

Module 2

Hiervoor geldt hetzelfde als voor een wijzigingsverzoek. Kijk onder het kopje 'wijzigingsverzoek dossier'.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Dit onderwerp komt in hoofdstuk 1 'het dossier' aan bod.

Extra informatie is in de FAQ te vinden.

Module 2

Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt voorlopig een uitzondering. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie en in de Richtlijn omgaan met medische gegevens van de KNMG. Klik hier voor meer informatie.

Kijk voor informatie ook in de FAQ of Module 1 op het OPEN-platform.

Module 2

Online inzage kan ook nadelen of uitdagingen met zich meebrengen. Bij nadelen voor de patiënt kunt u denken aan frustratie, onbegrip en eigen interpretatie.

Meer weten? Bekijk Module 1 en 2 op het OPEN-platform. De nadelen komen in beide modules aan bod.

Toolkit/Website van OPEN

Meer informatie over de P-regels vind u in de toolkit onder Begrijpelijke P-regels, maar ook in de FAQ.

Module 1

Het patiëntgeheim bestaat nog niet maar zou wel wenselijk zijn omdat iedereen recht heeft op dezelfde bescherming van persoonlijke gezondheidsgegevens als onder het medisch beroepsgeheim. Dat noemen we het patiëntgeheim.

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. Het patiënten geheim komt aan bod in hoofdstuk 3 'Beroepsgeheim en de wens voor het patiëntengeheim'.

Extra informatie vind u in de FAQ of in deze Infographic. 

Module 2

Naast een portaal bestaan er ook persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO). Uiteindelijk moet u als zorgverlener een PGO-route kunnen aanbieden aan uw patiënten.

Meer weten? Bekijk Module 1 en 2 op het OPEN-platform. Het onderwerp komt onder andere aan bod in hoofdstuk 1 'Portalen en PGO's' in de tweede module. het dossier'.

Ook de FAQ biedt informatie over dit onderwerp.

Module 2

Wanneer online inzage wel beschikbaar is voor de patiënt, kunt u in sommige gevallen niet overtuigd zijn van de manier waarop de patiënt om zal gaan met het dossier. Privacy en veiligheid zijn belangrijke begrippen rondom de online inzage.

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. Privacy komt aan bod in hoofdstuk 1 'het dossier'.

Ook in de FAQ is meer te lezen over privacy.

Toolkit/Website van OPEN

Een regionale coalitie vertegenwoordigt en helpt huisartsenpraktijken bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten.

Meer weten? Bekijk de FAQ.

De regionale coalitie zoeken waar u onder valt? Kijk hier.

Module 1

Niet alleen de behoefte van burgers om meer zelf te regelen is een maatschappelijke trend. Ook zien we dat patiënten graag samen met u als arts beslissen over passende zorg. Patiënten weten vaak zelf heel goed welke zorg het beste aansluit op hun eigen situatie.

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. Samen beslissen komt aan bod in hoofdstuk 4 'Maatschappelijke achtergrond'.

Module 2

Download hier de samenvatting van module 1 en 2, dit kunt u gebruiken als naslagwerk.

Module 1

Binnen het OPEN-platform worden twee modules aangeboden waarvoor u één accreditatiepunt kunt krijgen.

Daarnaast zijn er kennisclips die u naar eigen wens kunt maken.

Meer weten over scholing? Lees de FAQ.

Module 2

Het stimuleren van gebruik onder patiënten kan op meerdere manieren, vanuit het team, maar ook met fysieke materialen.

Meer weten? Bekijk de informatie en checklisten in module 2.

Ook kan gebruik gebruik gemaakt worden van verschillende templates die te downloaden zijn in de OPEN-toolkit.

Toolkit/Website van OPEN

Bekijk de infographic 'veilig gegevens delen'  om meer te weten over het veilig delen van gegevens.

Module 1

Online inzage brengt meerdere voordelen met zich mee. Bij voordelen voor de patiënt kunt u denken aan het kunnen teruglezen, de eigen regie, de gedeelde verantwoordelijkheid en minder diagnostisch onderzoek.

Meer weten? Bekijk Module 1 en 2 op het OPEN-platform. De voordelen komen in beide modules aan bod.

Module 1

Er zijn meerdere materialen beschikbaar die u in de praktijk kunt gebruiken voor de communicatie naar uw patiënten. Dit zijn bijvoorbeeld flyers en wachtkamerschermen. Deze vind u in de toolkit op deze website.

Toolkit/Website van OPEN

OPEN heeft een monitor waar de voortgang per regio in kaart wordt gebracht. Bekijk de monitor hier.

Module 2

De patiënt kan met verschillende vragen komen. Voorkom een deel van de vragen door de patiënt vooraf te informeren en op de hoogte te stellen van de veranderingen. Hierbij kun je gebruik maken van de eerder genoemde hulpmiddelen, zoals de begrijpelijke woordenlijst van Pharos.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Patiënt vragen komen aan bod in hoofdstuk 3.2.

Hier wordt onder andere onderstaand document gedeeld: Welke vragen kan ik verwachten?

Module 1

Aansluitend op deze maatschappelijke trend hebben patiënten behoefte aan inzicht in de eigen gezondheidsgegevens.

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. De maatschappelijke achtergrond komt aan bod in hoofdstuk 4 'Maatschappelijke trend'

Toolkit/Website van OPEN

OPEN is een vierjarig VIPP-programma. OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Meer weten over? Kijk bij 'over OPEN'.

Module 2

De mogelijkheid blijft bestaan om werkaantekeningen te maken. Dit is een veel HISsen mogelijk onder bijvoorbeeld 'memo'. Deze werkaantekeningen kunnen niet ingezien worden door de patiënten. Let op: wanneer deze aantekeningen worden gedeeld met een andere zorgverlener, is het bij wet wel onderdeel van het medische dossier.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Informatie over werkaantekeningen komt in hoofdstuk 3 aan bod.

Module 1

Wanneer de patiënten hun dossier online in kunnen zien, is het denkbaar dat er zaken gaan veranderen binnen de werkprocessen. Zo kunnen de gesprekken met een patiënt veranderen, maar ook de afspraken in het team. Ongeacht de verandering is het belangrijk dat dit als team samen wordt gedragen.

Meer weten? Bekijk Module 1 en 2 op het OPEN-platform. Het onderwerp komt aanbod in hoofdstuk 1 'veranderingen in werkprocessen' in de tweede module. Maar ook in hoofdstuk 2 en 6 in de eerste module.

Module 1

Online inzage kan zorgen voor veranderingen in de praktijk. Het is goed om dit met het hele team op te pakken. In Module 2 worden tips en voorbeelden genoemd om tijdens overleggen toe te passen.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. (Werk)Vormen komen terug in het derde hoofdstuk.

Module 1

Met betrekking tot online inzage zijn er, naast de AVG, nog een aantal wetten al dan niet met aanvullende bepalingen van belang:

  1. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)
  2. Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
  3. Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (Wcbevvg)

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. De wet en regelgeving komt in hoofdstuk 3 aan bod.

Module 2

Een patiënt staat altijd in zijn/haar recht om te verzoeken andere informatie in het dossier te noteren. Vanuit medisch oogpunt hoeft u de diagnose niet te wijzigen bij een meningsverschil.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Het wijzigingsverzoek komt aan bod in hoofdstuk 1 'het dossier'.

Ook de FAQ gaat in op een wijzigingsverzoek.

Module 1

Wat is zichtbaar en wat niet? Onder andere de E- en P-regels die vastgelegd zijn na de invoering van de online inzage en de correspondentie.

Bekijk hier wat er allemaal zichtbaar is. Ook in Module 1 en 2 op  het OPEN-platform  wordt hier op ingezoomd.

Module 1

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over hun eigen gezondheid.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Informatie over Gezondheidsvaardigheden komt onder andere aan bod in hoofdstuk 1 'Verschillen tussen patiënten'

Daarnaast zoomt ook de patiëntenreis in op de verschillen tussen patiënten. Bekijk de patiëntenreis hier. 

Module 1

2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit kan verschil maken voor het soort vragen die vanuit patiënten kunnen komen.

Alle informatie over laaggeletterdheid is gebundeld in een kennisclip. Deze kennisclip duurt zo'n 15 min. en staat klaar op het OPEN-platform.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Laaggeletterdheid komt aan bod in hoofdstuk 1 'Verschillen tussen patiënten'.

Module 2

Hiervoor geldt hetzelfde als voor een wijzigingsverzoek. Kijk onder het kopje 'wijzigingsverzoek dossier'.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Dit onderwerp komt in hoofdstuk 1 'het dossier' aan bod.

Extra informatie is in de FAQ te vinden.

Module 2

Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt voorlopig een uitzondering. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie en in de Richtlijn omgaan met medische gegevens van de KNMG. Klik hier voor meer informatie.

Kijk voor informatie ook in de FAQ of Module 1 op het OPEN-platform.

Module 2

Online inzage kan ook nadelen of uitdagingen met zich meebrengen. Bij nadelen voor de patiënt kunt u denken aan frustratie, onbegrip en eigen interpretatie.

Meer weten? Bekijk Module 1 en 2 op het OPEN-platform. De nadelen komen in beide modules aan bod.

Toolkit/Website van OPEN

Meer informatie over de P-regels vind u in de toolkit onder Begrijpelijke P-regels, maar ook in de FAQ.

Module 1

Het patiëntgeheim bestaat nog niet maar zou wel wenselijk zijn omdat iedereen recht heeft op dezelfde bescherming van persoonlijke gezondheidsgegevens als onder het medisch beroepsgeheim. Dat noemen we het patiëntgeheim.

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. Het patiënten geheim komt aan bod in hoofdstuk 3 'Beroepsgeheim en de wens voor het patiëntengeheim'.

Extra informatie vind u in de FAQ of in deze Infographic. 

Module 2

Naast een portaal bestaan er ook persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO). Uiteindelijk moet u als zorgverlener een PGO-route kunnen aanbieden aan uw patiënten.

Meer weten? Bekijk Module 1 en 2 op het OPEN-platform. Het onderwerp komt onder andere aan bod in hoofdstuk 1 'Portalen en PGO's' in de tweede module. het dossier'.

Ook de FAQ biedt informatie over dit onderwerp.

Module 2

Wanneer online inzage wel beschikbaar is voor de patiënt, kunt u in sommige gevallen niet overtuigd zijn van de manier waarop de patiënt om zal gaan met het dossier. Privacy en veiligheid zijn belangrijke begrippen rondom de online inzage.

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. Privacy komt aan bod in hoofdstuk 1 'het dossier'.

Ook in de FAQ is meer te lezen over privacy.

Toolkit/Website van OPEN

Een regionale coalitie vertegenwoordigt en helpt huisartsenpraktijken bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten.

Meer weten? Bekijk de FAQ.

De regionale coalitie zoeken waar u onder valt? Kijk hier.

Module 1

Niet alleen de behoefte van burgers om meer zelf te regelen is een maatschappelijke trend. Ook zien we dat patiënten graag samen met u als arts beslissen over passende zorg. Patiënten weten vaak zelf heel goed welke zorg het beste aansluit op hun eigen situatie.

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. Samen beslissen komt aan bod in hoofdstuk 4 'Maatschappelijke achtergrond'.

Module 2

Download hier de samenvatting van module 1 en 2, dit kunt u gebruiken als naslagwerk.

Module 1

Binnen het OPEN-platform worden twee modules aangeboden waarvoor u één accreditatiepunt kunt krijgen.

Daarnaast zijn er kennisclips die u naar eigen wens kunt maken.

Meer weten over scholing? Lees de FAQ.

Module 2

Het stimuleren van gebruik onder patiënten kan op meerdere manieren, vanuit het team, maar ook met fysieke materialen.

Meer weten? Bekijk de informatie en checklisten in module 2.

Ook kan gebruik gebruik gemaakt worden van verschillende templates die te downloaden zijn in de OPEN-toolkit.

Toolkit/Website van OPEN

Bekijk de infographic 'veilig gegevens delen'  om meer te weten over het veilig delen van gegevens.

Module 1

Online inzage brengt meerdere voordelen met zich mee. Bij voordelen voor de patiënt kunt u denken aan het kunnen teruglezen, de eigen regie, de gedeelde verantwoordelijkheid en minder diagnostisch onderzoek.

Meer weten? Bekijk Module 1 en 2 op het OPEN-platform. De voordelen komen in beide modules aan bod.

Module 1

Er zijn meerdere materialen beschikbaar die u in de praktijk kunt gebruiken voor de communicatie naar uw patiënten. Dit zijn bijvoorbeeld flyers en wachtkamerschermen. Deze vind u in de toolkit op deze website.

Toolkit/Website van OPEN

OPEN heeft een monitor waar de voortgang per regio in kaart wordt gebracht. Bekijk de monitor hier.

Module 2

De patiënt kan met verschillende vragen komen. Voorkom een deel van de vragen door de patiënt vooraf te informeren en op de hoogte te stellen van de veranderingen. Hierbij kun je gebruik maken van de eerder genoemde hulpmiddelen, zoals de begrijpelijke woordenlijst van Pharos.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Patiënt vragen komen aan bod in hoofdstuk 3.2.

Hier wordt onder andere onderstaand document gedeeld: Welke vragen kan ik verwachten?

Module 1

Aansluitend op deze maatschappelijke trend hebben patiënten behoefte aan inzicht in de eigen gezondheidsgegevens.

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. De maatschappelijke achtergrond komt aan bod in hoofdstuk 4 'Maatschappelijke trend'

Toolkit/Website van OPEN

OPEN is een vierjarig VIPP-programma. OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Meer weten over? Kijk bij 'over OPEN'.

Module 2

De mogelijkheid blijft bestaan om werkaantekeningen te maken. Dit is een veel HISsen mogelijk onder bijvoorbeeld 'memo'. Deze werkaantekeningen kunnen niet ingezien worden door de patiënten. Let op: wanneer deze aantekeningen worden gedeeld met een andere zorgverlener, is het bij wet wel onderdeel van het medische dossier.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Informatie over werkaantekeningen komt in hoofdstuk 3 aan bod.

Module 1

Wanneer de patiënten hun dossier online in kunnen zien, is het denkbaar dat er zaken gaan veranderen binnen de werkprocessen. Zo kunnen de gesprekken met een patiënt veranderen, maar ook de afspraken in het team. Ongeacht de verandering is het belangrijk dat dit als team samen wordt gedragen.

Meer weten? Bekijk Module 1 en 2 op het OPEN-platform. Het onderwerp komt aanbod in hoofdstuk 1 'veranderingen in werkprocessen' in de tweede module. Maar ook in hoofdstuk 2 en 6 in de eerste module.

Module 1

Online inzage kan zorgen voor veranderingen in de praktijk. Het is goed om dit met het hele team op te pakken. In Module 2 worden tips en voorbeelden genoemd om tijdens overleggen toe te passen.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. (Werk)Vormen komen terug in het derde hoofdstuk.

Module 1

Met betrekking tot online inzage zijn er, naast de AVG, nog een aantal wetten al dan niet met aanvullende bepalingen van belang:

  1. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)
  2. Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
  3. Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (Wcbevvg)

Meer weten? Bekijk Module 1 op het OPEN-platform. De wet en regelgeving komt in hoofdstuk 3 aan bod.

Module 2

Een patiënt staat altijd in zijn/haar recht om te verzoeken andere informatie in het dossier te noteren. Vanuit medisch oogpunt hoeft u de diagnose niet te wijzigen bij een meningsverschil.

Meer weten? Bekijk Module 2 op het OPEN-platform. Het wijzigingsverzoek komt aan bod in hoofdstuk 1 'het dossier'.

Ook de FAQ gaat in op een wijzigingsverzoek.