Opbrengst OPEN hoger dan de kosten

Sinds de start van OPEN willen we willen weten of we op de goede weg zijn. Dat doen we door voortdurend te meten wat het resultaat van OPEN is. Ook wil OPEN bijdragen aan het in beeld brengen van de (maatschappelijke) opbrengsten tussen huisartsen en patiënten. 

In 2019 hebben we dit onderzoek al eens gedaan. Ook in 2020 heeft de  maatschappelijke kosten-batenanalyse plaats gevonden, uitgevoerd door Gupta Strategists. Het geeft een inschatting van de positieve en negatieve effecten van OPEN op de welvaart van Nederland. In onderstaande infographic vindt u de belangrijkste resultaten. Wilt u liever het volledige rapport lezen?

Recommended Posts