Diensten, zelfmetingen & vragenlijsten via portaal en PGO

Nu patiënten boven de 16 inzage hebben in hun eigen medische gegevens bij de huisarts, is het tijd om de mogelijkheden via een portaal en PGO verder uit te breiden. De functionaliteiten die hierbij van toepassing zijn, heeft OPEN vastgelegd in de zogeheten ontwikkelvragen. Ontwikkelvraag 2 legt de focus op functionaliteiten die diensten (onder andere eConsult) mogelijk maken en ontwikkelvraag 3 zorgt dat patiënten hun eigen meetgegevens kunnen delen met de huisarts, denk bijvoorbeeld aan bloeddrukmetingen.  

In onderstaand schema kunt u zien welke functionaliteiten beschikbaar komen in een PGO en portaal. De mogelijkheid om vragenlijsten in te vullen, zoals de CCQ en de 4DKL, is optioneel voor HIS-leveranciers. Zij maken op dit moment hun afwegingOPEN adviseert projectleiders, die merken dat er in hun regio grote behoefte is aan de functionaliteit vragenlijsten, deze behoefte kenbaar te maken aan de betreffende HIS-leverancier.  

PGO
Portaal
Afspraak maken
x
Raadplegen afspraken
x
x
Herhaalrecept aanvragen
x
eConsult
x
Zelfmetingen
x
x
Vragenlijsten
Optioneel
Optioneel

Diensten 

De diensten (eConsult, online afspraak maken/raadplegen en online herhaalrecept aanvragen) zijn diensten die over het algemeen nu ook al mogelijk zijn in de portalen. Stichting LEGIO heeft in het normenkader expliciet beschreven welke functionaliteiten hierbij verwacht worden. Een patiënt moet bijvoorbeeld bij het eConsult een foto of pdf mee kunnen sturen en de huisarts kan in het antwoord op het eConsult een link van Thuisarts.nl plaatsen.    

Daarnaast zijn er bij eConsult enkele optionele functionaliteiten, waarbij de HIS-leverancier kan kiezen of hij die ontwikkelt. Deze optionele functionaliteiten betreffen:  

  1. de mogelijkheid dat de huisarts op eigen initiatief een bericht naar de patiënt kan sturen,   
  2. de mogelijkheid dat de huisarts een bestand vanuit het dossier met het bericht mee kan sturen of beschikbaar kan stellen, en  
  3. de mogelijkheid om Thuisarts.nl op een gebruiksvriendelijke manier te gebruiken in het beantwoorden van het eConsult.   

Via een PGO zijn eConsult, afspraak maken en herhaalrecept aanvragen nog niet mogelijk omdat hier nog geen MedMij informatiestandaarden voor beschikbaar zijn. Wel kan de patiënt zijn afspraken raadplegen in een PGO door de MedMij informatiestandaard eAfspraak  

Zelfmetingen en vragenlijsten 

Zelfmetingen zijn in de toekomst mogelijk via zowel een portaal als een PGO. De patiënt kan zelfmetingen van bloeddruk, hartfrequentie, bloedsuiker of gewicht naar zijn huisarts sturen indien daar afspraken over zijn gemaakt met zijn huisarts. Voor de PGO-route wordt hierbij gebruik gemaakt van de MedMij informatiestandaard Zelfmetingen

Vanwege de grote vraag van huisartsen naar vragenlijsten ondersteunt Stichting LEGIO ook de implementatie vragenlijsten via een portaal en een PGO. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de MedMij informatiestandaard Vragenlijsten. Het ondersteunen van vragenlijsten is geen verplicht onderdeel voor de deelnemende HIS-leveranciers.  

Diverse HIS-leveranciers hebben aangegeven de informatiestandaard Vragenlijsten interessant te vinden. Zij maken op dit moment de afweging of zij dit jaar naast eAfspraak en Zelfmetingen ook Vragenlijsten gaan implementeren. Belangrijke factoren bij de afwegingen van de leveranciers zijn de wensen van hun gebruikers (huisartsen en regionale organisaties) en het aantal PGO’s gekwalificeerd voor de MedMij informatiestandaard Vragenlijsten. De verwachting is dat steeds meer PGO’s vragenlijsten gaan toevoegen. Vanwege de toenemende vraag van huisartsen zien ze dat dit een waardevolle toevoeging is. Daarnaast is de MedMij informatiestandaard Vragenlijsten ook opgenomen in het versnellingsprogramma van de ziekenhuissector (VIPP5).   

Voor meer details verwijzen wij graag naar het normenkader inclusief meetmethoden.    

De leveranciers werken op dit moment aan het opstellen van een plan van aanpak en kostenoverzicht. Deze ontvangt Stichting LEGIO in de loop van het eerste kwartaal. Zodra duidelijk is of en welke leveranciers de optionele eisen meenemen in de doorontwikkeling informeren wij u hierover. Voor zowel diensten, zelfmetingen als vragenlijsten geldt dat leveranciers de ontwikkeling hiervan op 31-12-2021 gereed moeten hebben.

Recommended Posts